Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obyczaje

Miasto twierdza

Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew na nartach w Soczi
AFP
Zimowe igrzyska olimpijskie zacznš się 7 lutego, ale Soczi zostało praktycznie zamknięte już dzisiaj. Teraz rzšdzš nim służby specjalne
W sobotę Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko zagrali w Soczi w hokeja. Sztafeta z ogniem olimpijskim dotarła do Niżnego Nowogrodu i niebawem zacznie zmierzać do Sarańska. Jednak atmosferę zbliżajšcych się zawodów najlepiej poczuli mieszkańcy olimpijskiego kurortu. Dziœ Soczi zostało zamienione w warownię. Otwarcie igrzysk zaplanowano na 7 lutego, ale władze Rosji postanowiły działać już teraz. Prezydent Putin nieraz podkreœlał, że Soczi ma być dowodem siły jego kraju, dlatego zamachy terrorystyczne w Piatigorsku i Wołgogradzie wywołały tak silny niepokój. O strachu nikt nie chce mówić, by nie wywoływać paniki wœród obywateli i kibiców. Lecz rzšdzšcy sš œwiadomi, że islamscy bojownicy, ukrywajšcy się w górach Kaukazu, zrobiš wszystko, by pokazać œwiatu słaboœć rosyjskiego rzšdu. Dlatego w Soczi wprowadzono nadzwyczajne œrodki bezpieczeństwa. Od dziœ w mieœcie można spotkać funkcjonariuszy ubranych w kurtki Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Do Soczi mogš wjechać tylko samochody z tamtejszš rejestracjš, posiadajšce specjalnš akredytację olimpijskš oraz pojazdy służb mundurowych. Przy drogach pojawiły się znaki, które zniknš po igrzyskach. Na jezdniach wydzielono pasy ruchu wyłšcznie dla komunikacji miejskiej, policji, wojska i pogotowia.
– Dzięki „pasom olimpijskim" możliwe będzie okreœlenie w miarę przewidywalnego czasu podróży między obiektami – napisał w raporcie o stanie przygotowań dyrektor transportu olimpijskiego, Andriej Żukow. Władze Soczi zachęcajš kibiców, dziennikarzy i mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Ma być ona sprawniejsza i bezpieczniejsza niż poruszanie się autem. Trasy przejazdów autobusów majš być pilnowane przez funkcjonariuszy. W mieœcie utworzono także strefy, do których można będzie dostać się jedynie po kontroli policyjnej. Kierowcy, którzy złamiš niedawno wprowadzone zakazy, otrzymajš „olimpijskie mandaty" – 5000 rubli (ok. 150 dolarów) za jazdę pasem ruchu przeznaczonym dla służb i transportu publicznego oraz 3000 rubli (ok. 90 dolarów) za wjazd do Soczi bez przepustki lub naruszenie przepisów parkingowych. Ale obostrzenia dotyczš nie tylko kurortu. Dookoła Soczi także utworzono strefę zamkniętš. Jej częœć przebiega wzdłuż granicy Rosji z Abchazjš – republikš, która majšc poparcie rosyjskiego rzšdu, szeœć lat temu oddzieliła się od Gruzji. Wstęp do tych rejonów będzie niemożliwy dla zwykłego œmiertelnika. O przepustki mogš starać się jedynie żołnierze, policjanci i funkcjonariusze służb specjalnych. Jednak Rosjanie przygotowali dla kibiców także pewne udogodnienia, np. czterozakresowš sieć telefonii komórkowej oraz bezpłatny Internet. Ale każdy kij ma dwa końce. FSB może dzięki temu kontrolować rozmowy, SMS-y oraz e-maile. I to nie wszystko: także FSB zadecyduje ostatecznie, kto wejdzie na trybuny olimpijskiego obiektu, gdyż oprócz biletu potrzebny będzie wydany przez tę służbę identyfikator ze zdjęciem. Igrzyska potrwajš od 7 do 28 lutego, paraolimpiada od 7 do 16 marca, ale Soczi ma być twierdzš aż do 17 kwietnia. Władimir Putin doszedł do wniosku, że zakaz sprzedaży w mieœcie broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i łatwopalnych nie wystarczy. Trzeba jeszcze mocniej dmuchać na zimne. Chociaż nie do końca zimne, ponieważ ostatnio w Rosji jest wyjštkowo ciepło.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL