Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

SLD znosi Święto Trzech Króli

Orszak Trzech Króli w Warszawie
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Œwięto 6 stycznia należy znieœć, a w zamian za to każdy Polak powinien mieć możliwoœć odebrania jednego dnia wolnego w cišgu roku – postuluje SLD. – Po œwiętach złożymy projekt ustawy w tej sprawie – mówi rp.pl rzecznik partii Dariusz Joński.
Œwięto Objawienia Pańskiego, potocznie zwane Œwiętem Trzech Króli, jest dniem wolnym od pracy od 2011 roku. Zanim na ustawę w tej sprawie zgodził się Sejm, trafił do niego projekt obywatelski, podpisany przez 700 tysięcy Polaków. – Od samego poczštku, gdy podpisy zaczšł zbierać ówczesny prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, mówiliœmy, że to zły pomysł – mówi Dariusz Joński. Jeszcze w 2010 roku posłowie SLD proponowali, by zamiast Trzech Króli dniem wolnym od pracy uczynić wigilię Œwišt Bożego Narodzenia. Teraz klub idzie o dalej. – Chcielibyœmy zmodyfikować przepisy tak, by każdy elastycznie mógł wybrać jeden dzień w roku, w który chce œwiętować. To jest idea, która przyœwiecała nam od dłuższego czasu, teraz sformalizowała się w formie ustawy – mówi Joński. Posłowie SLD argumentujš, że takie rozwišzanie byłoby wyjœciem naprzeciw także wyznawcom innych religii niż rzymski katolicyzm, których œwięta nie sš dniami wolnymi od pracy. – Ja sam chętnie spędzałbym w sposób rodzinny dzień 1 czerwca – mówi Joński.
Propozycja SLD nie budzi jednak powszechnego entuzjazmu w parlamencie. – To zły pomysł – mówi wprost poseł PiS Andrzej Jaworski. – Œwięto Trzech Króli jest dniem wolnym w większoœci krajów europejskich, było tak też w Polsce niekomunistycznej. Jest ważnym wydarzeniem dla wiernych Koœcioła katolickiego, na dodatek pokrywa się ze œwiętami prawosławnymi. Poza tym propozycja mogłaby zdezorganizować system pracy. Zakładom łatwiej jest funkcjonować, gdy pracodawca ma konkretny kalendarz dni wolnych – tłumaczy Jaworski.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL