Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Rusza karta dla rodzin

Fotorzepa, Robert Gardzin?ski Robert Gardzin?ski
W styczniu wchodzi ogólnopolska Karta dużej rodziny. Będzie zawierać nawet 90 proc. zniżki na PKP.
To, co obiecał rzšd i prezydent Bronisław Komorowski, właœnie się materializuje. Resort pracy ma już gotowy projekt aktów prawnych przesšdzajšcych o rozpoczęciu wydawania kart dla dużych rodzin w prawie 2,5 tys. gminach – ustaliła „Rz". Będš przysługiwać rodzicom wychowujšcym co najmniej troje dzieci. Dzisiaj odbędzie się w resorcie pracy ostatnie robocze spotkanie w tej sprawie. Jak ustaliliœmy, ma w nim wzišć udział wicepremier Elżbieta Bieńkowska, która angażuje się w ten projekt. Sama jest matkš trojga dzieci. PóŸniej uchwałę i rozporzšdzenie przyjmie rzšd. NajpóŸniej na poczštku przyszłego roku. Jak wynika z projektów, do których dotarliœmy, gabinet zamierza wprowadzić m.in. zniżki na PKP. Do tej pory Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, szefowi resortu pracy, który prowadzi ten projekt, udało się wynegocjować m.in. blisko 40-proc. ulgę na przejazdy kolejš dla rodziców. Będš też zniżki dla ich dzieci. Wyniosš co najmniej 20 proc., jeœli jest ich w rodzinie troje, 25 proc., gdy jest ich czworo i pięcioro, oraz 40 proc., gdy jest ich szeœcioro lub więcej. Te rabaty będš doliczane do zniżek ustawowych. Co jeszcze oferujš wielodzietnym ministerstwa? Kultury – m.in. rabaty do Zachęty i Zamku Ujazdowskiego. Œrodowiska – bezpłatne wejœcia do parków narodowych i rezerwatów przyrody. Sportu i Turystyki – 50 proc. zniżki do Centralnych Oœrodków Sportu m.in. na imprezy widowiskowo-sportowe i zajęcia. MSW – 50 proc. obniżki opłat za wydanie paszportu. Do akcji włšczyło się też Centrum Nauki Kopernik. Te propozycje mogš zostać rozszerzone.
– To bardzo dobra informacja. Mamy nadzieję, że karty szybko stanš się powszechne – mówi Joanna Krupska, szefowa Zwišzku Dużych Rodzin 3+ (ZDR3+), organizacji promujšcej kartę i uczestniczšcej w pracach rzšdu. Prawdziwym przełomem i ulgš dla rodzin może jednak okazać się wejœcie do programu biznesu. – Firmy zidentyfikujš klientów z dużych rodzin. To zachęci je, by udzielać zniżek – mówi Łukasz Hardt, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. To oznacza zniżki np. w restauracjach, księgarniach czy gabinetach lekarskich. Jeœli do programu wejdš jeszcze dodatkowo duże sieci handlowe, będzie to bardzo realna ulga dla rodzin wychowujšcych liczne potomstwo.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL