Sędziowie i sądy

MS: powstrzymywanie się sędziów od orzekania nie znajduje usprawiedliwienia

Resort sprawiedliwości ponownie zaapelował do sędziów, którzy odmawiają wykonywania czynności orzeczniczych.
Przypomniał, że w dniu 14 listopada 2013 r. Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki zwrócił się ponownie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem, aby Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła stanowisko co do zasadności odmowy wykonywania przez niektórych sędziów obowiązków orzeczniczych, a także zasadności składanych przez nich wniosków o przeniesienie w stan spoczynku, w związku z uprzednim ich przeniesieniem na inne miejsce służbowe.
„Podzielając wątpliwości związane z interpretacją treści uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. sygn. akt III CZP 46/13, w dniu 4 listopada 2013 r., mając na względzie dobro wymiaru sprawiedliwości, skierowałem do Pana Przewodniczącego pismo zawierające prośbę o zajęcie przez Krajową Radę Sądownictwa stanowiska, wobec odmowy wykonywania obowiązków orzeczniczych przez niektórych z sędziów, którzy mocą decyzji podpisanej z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości przez sekretarza lub podsekretarza stanu zostali przeniesieni na inne miejsce służbowe, a także w przedmiocie składanych przez tych sędziów wniosków o przeniesienie w stan spoczynku" – napisał w liście do przewodniczącego KRS Minister Sprawiedliwości. Minister Marek Biernacki podkreślił, że pomimo tego Krajowa Rada Sądownictwa, która obradowała w dniach 5-8 listopada 2013 r., nie podjęła stosownej uchwały, a list pozostał bez odpowiedzi. „Tymczasem sytuacja w wymiarze sprawiedliwości pozostaje nadal bardzo trudna. Liczba sędziów, którzy odmawiają wykonywania czynności orzeczniczych wprawdzie spadła, ale nadal jest wysoka" – czytamy w liście.
Minister zaznaczył, że „wobec niejednolitego stanowiska Sądu Najwyższego w wymienionej kwestii oraz wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa oraz judykatury, w tym, sędziów Sądu Najwyższego – powstrzymywanie się przez sędziów od orzekania nie znajduje usprawiedliwienia".
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL