Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Delegowani sędziowie nie orzekajš. Czekajš? na uchwałę SN

10 tys. sędziów orzeka w sšdach rejonowych, okręgowych ?i apelacyjnych w całym kraju
Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Ponad 105 sędziów w całej Polsce nadal odmawia wyjœcia na sale rozpraw. Kilka dni wczeœniej było ich więcej.
Wymiar sprawiedliwoœci nadal odczuwa konsekwencje lipcowej uchwały Sšdu Najwyższego. Wczoraj orzekania odmówiło 105 sędziów z 62 wydziałów i 28 sšdów rejonowych. W apelacji białostockiej w 10 wydziałach 18 sędziów nie wydaje wyroków. Tak samo jest w apelacji gdańskiej, a w szczecińskiej w dziewięciu wydziałach nie orzeka 17 sędziów. W apelacji poznańskiej nie orzeka czterech. – Wczeœniej było ich oœmiu, ale czterech wróciło na sale rozpraw – mówi Krzysztof Józefowicz, prezes Sšdu Apelacyjnego w Poznaniu. W tamtejszych sšdach od paŸdziernika, a zatem od poczštku afery zwišzanej z publikacjš uzasadnienia do lipcowej uchwały SN nie uchylono żadnego wyroku z powodu niewłaœciwego obsadzenia sšdu. Nie utrzymały się jednak z tego powodu trzy postanowienia wydane w postępowaniu penitencjarnym. Ministerstwo Sprawiedliwoœci na bieżšco monitoruje sytuację w polskich sšdach. W paŸdzierniku poprosiło prezesów sšdów, aby codziennie raportowali, którzy sędziowie chcš się wstrzymać od orzekania i ile wyroków wydanych przez sšdy pierwszej instancji uchyla instancja odwoławcza.
10 tys. sędziów orzeka w sšdach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w całym kraju Sędziowie uważajš, że to próba ingerowania w ich decyzje. Interpretację prawa rozsyłanš przez ministerstwo traktujš jako próbę wpływania na orzecznictwo. Częœć sędziów twierdzi, że statystyki resortu sš nie do końca prawdziwe. Niektórzy bowiem sędziowie wprawdzie wychodzš na sale, ale wstrzymujš się od wydania wyroku. – Zamiast wydawać wyrok, kierujš pytanie prawne do SN i w ten sposób odwlekajš czas na zajęcie stanowiska – mówi sędzia Irena Kamińska. W SN rzeczywiœcie jest kilkanaœcie takich pytań w izbie cywilnej i karnej. Z danych MS wynika ponadto, że ponad 50 wyroków zostało już uchylonych z powodu orzekania w nich przez Ÿle obsadzonych sędziów. Może być ich jeszcze więcej. Termin kolejnej uchwały SN, która ma pomóc rozwišzać problem, wyznaczono dopiero na styczeń przyszłego roku. W kontrowersyjnej uchwale SN wskazał, że uprawnienie do przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe przysługuje wyłšcznie ministrowi sprawiedliwoœci i nie można go przekazać wiceministrowi. Rzecz w tym, że decyzje o przeniesieniu ponad 500 sędziów najmniejszych sšdów rejonowych w ramach reorganizacji sšdów za czasów ministra Gowina podpisali wiceministrowie. Po reorganizacji 79 najmniejszych sšdów rejonowych w kraju stało się wydziałami zamiejscowymi sšdów sšsiednich. MS uważa, że problem dotyczy nie 500, ale 2,8 tys. sędziów przenoszonych bez ich zgody w wyniku reorganizacji sšdów od 1997 r. oraz setek tysięcy wydanych przez nich orzeczeń.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL