Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Walne zgromadzenie EuRoPol Gazu nie odbyło się

Bloomberg
Polska strona nadal nie ma swoich przedstawicieli w zarzšdzie spółki.
Wczoraj miało się odbyć NWZA EuRoPol Gazu, właœciciela gazocišgu jamalskiego. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wnioskowało, aby podczas obrad powołano dwóch nowych członków zarzšdu. NWZA jednak nie odbyło się, gdyż na obrady nie przybyli przedstawiciele Gazpromu. Jakie będš kolejne kroki PGNiG, nie wiadomo. W ostatni pištek przed posiedzeniami rady nadzorczej i ZWZA EuRoPol Gazu rezygnację złożył Zdzisław Jamka, drugi wiceprezes firmy. Natomiast do walnego zgromadzenia proœbę o odwołanie złożył prezes Mirosław Dobrut. W tej sytuacji w zarzšdzie pozostali tylko reprezentanci Gazpromu. Tymczasem PGNiG jest uprawnione do rekomendowania do zarzšdu dwóch swoich przedstawicieli. Kilka dni temu było to niemożliwe, gdyż obrady opuœcił Gazprom. Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezes PGNiG, proponuje, aby oceniajšc ostatnie zdarzenia w EuRoPol Gazie przez chwilę zapomnieć, kim sš udziałowcy. – W normalnych relacjach biznesowych nie może być tak, że jeden udziałowiec wzywa drugiego na NWZA w cišgu kilku dni, gdy kodeks spółek handlowych mówi o 21 dniach. Co więcej jak ma zagregować główny akcjonariusz na rezygnację złożonš przez jednego z członków zarzšdu i proœbę do walnego o odwołanie z funkcji złożonš przez prezesa oraz na propozycję powołania nowych, gdy najwyraŸniej nic na ten temat wczeœniej nie wie, a ma statutowe prawo do współdecydowania w tych sprawach – pyta. Jej zdaniem podstawowe zasady etyki i kultury prowadzenia biznesu wymagajš, aby samemu oczekujšc szacunku, szanować drugš stronę, chociażby poprzez respektowanie jej praw.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL