Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Moczulski dla „Rz”. Ludzie mówiš: nie trać czasu na ten proces

Leszek Moczulski
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Epopeja lustracyjna twórcy Konfederacji Polski Niepodległej dobiega końca.
Rz: Od 14 lat toczy się pana proces lustracyjny. Chyba najdłuższy w historii lustracji? Leszek Moczulski, założyciel KPN: To prawda, ale jestem przyzwyczajony, bo w PRL moje procesy też zaliczały się do najdłuższych. Sam pan do niego dšżył, składajšc w 1999 roku wniosek o autolustrację. Nie było pana już wówczas w polityce.
Siedem lat wczeœniej znalazłem się na liœcie Antoniego Macierewicza. Od tego czasu czekałem cierpliwie aż tę sprawę będzie można wyjaœnić w procesie sšdowym. Przed 1999 r. nie było takiej możliwoœci. Gdy się otworzyła, zgłosiłem się do autolustracji jako pierwszy. Ludzi, którzy znaleŸli się na liœcie Macierewicza w 1992 roku domagali się oczyszczenia z zarzutu współpracy i dostawali takie kwity z MSW. To prawda, ci którzy wystšpili do MSW dostawali standardowš odpowiedŸ – przepraszamy za umieszczenie na liœcie Macierewicza. Ale mnie to nie interesowało. Chciałem wyjaœnienia sprawy. Niezbyt się to panu opłaciło, bo został pan oficjalnie uznany za tajnego współpracownika SB. I tak, i nie. Gdybym wzišł wówczas zaœwiadczenie z MSW, i tak stanšłbym przed sšdem lustracyjnym, bo tak było ze wszystkimi, którzy zostali przeproszeni. Poza tym w pierwszym procesie zostałem uniewinniony. Zostałem uznany za tajnego współpracownika dopiero w powtórzonej rozprawie, którš prowadziła sędzia nie ukrywajšca sympatii do członków PRL-owskiego aparatu i antypatii do opozycji. Jak przychodzili ludzie z bezpieki, to była cała rozjaœniona. Odwołałem się do Trybunału w Strasburgu, który uznał, że zostały naruszone zasady sprawiedliwoœci i po tym Sšd Najwyższy uchylił poprzednie werdykty. Ale ja nadal chciałem autolustracji i dlatego nadal się to cišgnie. Jednak jakieœ papiery na pana współpracę z SB znalazły się w archiwach IPN. Oczywiœcie. Tyle że były to papiery sfabrykowane po to, żeby zmusić mnie do zaniechania działalnoœci politycznej, po moim wyjœciu z więzienia w 1984 roku. Wie pani, co tam było? Jakieœ podsłuchane kawiarniane rozmowy, w których nie było słowa o opozycji i które zamieniono na moje rzekome donosy, żeby mieć na mnie haka. Andrzej Czuma mówił kilka lat temu, że w czasach PRL były wobec pana podejrzenia o współpracę z SB. Dlatego odsunięto pana od Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Nikt mnie od niczego nie odsuwał. Prawdš jest, że w ROPCiO doszło do rozłamu, do którego doprowadzili tajni współpracownicy SB działajšcy w naszym otoczeniu. Jeden z nich blisko współpracował z Czumš i cały czas opowiadał, że jestem agentem. Być może dlatego Czuma uwierzył w werdykt sšdu lustracyjnego. Ale poza nielicznymi osobami nikt nie wierzy, że byłem donosicielem. Zbigniew Romaszewski mówi: jeżeli Moczulski miał jakieœ kontakty z SB, to nie robił tego w złej wierze. Inni uważajš, że wszystkie materiały SB przeciwko mnie zostały sfałszowane. Prezydent Bronisław Komorowski zaprosił mnie na marsz „Razem dla Niepodległej". Niektórzy z mich znajomych mówiš: nie trać czasu na ten proces, wiemy, że nie byłeœ agentem. Ale ja chcę doprowadzić sprawę do końca. Uważam za skandaliczne, że funkcjonariusze SB, którzy bili ludzi, a nawet doprowadzali do œmierci sš bezkarni, bo ich przestępstwo się przedawniło, a stworzono nieistniejšce przestępstwo, aby œcigać byłych opozycjonistów. Uważa pan, że lustracja była błędem? Polskę należało oczyœcić po wyborach w1991 roku. Wtedy trzeba było przyjšć ustawę, wedle której bieg przedawnienia zbrodni SB zaczynał się dopiero wraz z upadkiem systemu komunistycznego, bo inaczej nie można było skazać ludzi, którzy mordowali opozycjonistów w latach 50. Tego nie zrobiono, tylko wiele lat póŸniej przyjęto ustawę lustracyjnš, która nie ma nic wspólnego z poczuciem sprawiedliwoœci społecznej, bo traktuje się jednakowo i tych tajnych współpracowników, którzy popełniali jakieœ przestępstwa, i takich, którzy zostali zarejestrowani i nigdy nie podjęli współpracy. Jak długo potrwa jeszcze pana proces? Teraz idzie to bardzo szybko. Następna rozprawa jest na poczštku grudnia i mam nadzieję, że tym razem werdykt będzie po mojej myœli. Poprzedni sšd mówił – pan nam opowiada o historii, a nas interesuje lustracja. A obecny sšd tego nie mówi, tylko bardzo szczegółowo bada kwestię po kwestii. A na tym mi najbardziej zależy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL