Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Delegowanie sędziów a uchylanie wyroków: Uchwała SN może pogršżyć polski Wymiar Sprawiedliwości

Sprawa uchylania wyroków przez delegowanych sędziów jest naprawdę poważna. Nie można jednak przerzucać odpowiedzialnoœci na sędziów, którzy zostali przeniesieni bez ich zgody.
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Uchwała Sšdu Najwyższego może pogršżyć polski wymiar sprawiedliwoœci
Właœnie poznajemy możliwe konsekwencje lipcowej uchwały Sšdu Najwyższego. Zakwestionowała ona zasady przenoszenia sędziów do innych placówek, gdy takie przenosiny podpisywał nie minister sprawiedliwoœci, lecz jego zastępca w randze podsekretarza stanu. Zgodnie z konstytucjš może to bowiem robić wyłšcznie szef resortu sprawiedliwoœci. Niewłaœciwy podpis może spowodować, że wyroki wydawane przez przeniesionych sędziów po 1997 r. (daty wejœcia konstytucji) sš z urzędu nieważne. Tymczasem praktyka podpisywania przez wiceministrów przeniesień sędziów trwała od lat. W konsekwencji wielu skazanych nawet na najsurowsze kary, bez wszczynania jakichœ nadzwyczajnych procedur, może opuœcić zakłady karne, a nawet wystšpić o odszkodowanie za bezprawne więzienie. Ci, którym œciganie za przestępstwo się przedawni, mogš w ogóle uniknšć wyroku. To skrajna wersja wydarzeń – jednak Marek Biernacki, minister sprawiedliwoœci, podchodzi do sprawy niezwykle poważnie. – Zagrożone mogš być nawet miliony postanowień sšdów – przyznaje i dlatego zwrócił się do pierwszego prezesa Sšdu Najwyższego, aby ten podjšł nowš uchwałę przesšdzajšcš – co zrobić z wyrokami wydanymi przez nieprawidłowo przeniesionych sędziów.
– Sprawa jest naprawdę poważna, ale nie można przerzucać odpowiedzialnoœci na sędziów. Jest to problem ministra sprawiedliwoœci, który nie podpisywał decyzji o przenosinach i to on powinien znaleŸć sposób, by rozwišzać ten problem – uważa sędzia Irena Kamińska, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis. Sędzia Maciej Stršczyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, uważa, że skala zagrożenia jest mniejsza, bo dotyczy nie trzech tysięcy sędziów przeniesionych po 1997 r., lecz tylko 545 przeniesionych w tym roku do innych sšdów i wydanych przez nich 200 tys. orzeczeń. Co radzš ministrowi, który przecież odpowiada za sprawne funkcjonowanie sšdownictwa? – Usišœć i szybko podpisać przeniesienia dla sędziów, tak by mogli wyjœć na sale i orzekać – mówi „Rz" sędzia Kamińska. Wczoraj Krajowa Rada Sšdownictwa upoważniła Antoniego Górskiego, przewodniczšcego, by zwrócił się do prezydenta i premiera z proœbš o mediacje w sprawie sytuacji, w jakiej znalazł się polski wymiar sprawiedliwoœci.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL