Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady i opinie

Jšdrowy program czy atomowa klapa?

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło nowy projekt programu rozwoju energetyki jšdrowej. Podtrzymuje on wczeœniejsze rzšdowe założenia, czyli budowę siłowni o mocy co najmniej 3 GW (w pierwszym etapie). Największa inwestycja ostatnich dziesięcioleci miałaby pochłonšć od 35 do 55 mld złotych. Wreszcie! Teraz projekt, o którym pisano ostatnio właœciwie wyłšcznie w kontekœcie jego opóŸnień, może chyba ruszyć pełnš parš. Nie tak szybko.
Wielkie inwestycje w rozwój energetyki w latach poprzedzajšcych kryzys finansowy planowała właœciwie cała Europa. Podobnie było u nas. Plany te opierały się jednak na założeniu, że gospodarka będzie się rozwijać, a popyt na energię – rosnšć. 2008 rok i kolejne lata brutalnie tę tezę zweryfikowały. W efekcie w cišgu ostatnich pięciu lat kapitalizacja największych energetycznych spółek w Europie skurczyła się o ponad połowę, czyli ok. 500 mld euro. To więcej, niż w tym samym czasie straciły banki! Przyczynš nie jest wyłšcznie stagnacja na rynku i spadajšce ceny. Branża energetyczna się zmienia, a powrotu do starych, dobrych czasów, kiedy biznes kręcił się bez względu na koniunkturę, już nie będzie. Coraz tańsza energia ze Ÿródeł odnawialnych czy polityka klimatyczna UE skutecznie to uniemożliwiš. Energetycznych spółek nie stać dziœ na wielkie projekty, co nie oznacza, że inwestycji tych nie trzeba będzie zrealizować. Do 2020 roku w polskich elektrowniach wyłšczonych ma być 6 GW mocy, a do 2030 r. – kolejnych 6 GW. To ponad jedna trzecia dostępnych dziœ możliwoœci wytwórczych. Zamykane elektrownie trzeba będzie zastšpić, i projekt atomowy œwietnie się w ten scenariusz wpisuje. Jeœli jednak miałby przybrać postać budowy małego reaktora, ku czemu zdaje się skłaniać PGE, nie ma wielkiego sensu. W żaden sposób nie zwiększy to bezpieczeństwa energetycznego kraju. A że spółka nie widzi możliwoœci znalezienia finansowania dla projektu w planowanej wczeœniej wielkoœci? Tak wyglšda dziœ energetyczny rynek...
Piłka jest teraz po stronie rzšdu – jeœli projekt atomowy ma być forsowany, potrzebne będš wzięcie większej odpowiedzialnoœci i jakaœ forma konkretnego wsparcia, np. w zdobyciu finansowania, dla państwowej przecież spółki. Inaczej kolejny wielki projekt, na który wydano już setki milionów złotych, może zakończyć się spektakularnš klapš.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL