Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Wielki exodus z Polski trwa

Fotorzepa, Pasterski Radek PR Pasterski Radek
Liczba emigrantów cišgle roœnie. A GUS opóŸnia publikację danych niewygodnych dla Platformy.
2,13 mln Polaków przebywało za granicš w końcu 2012 roku – ustaliła „Rz". To o 70 tys. więcej niż w 2011 r. i 130 tys. więcej niż w 2010 r. Emigrantów przybywa trzeci rok z rzędu. Polacy zatem – mimo że mieli wracać, a zachód Europy rozwija się wolniej – wcišż uciekajš z kraju. Zbliżamy się do rekordowej liczby emigrantów zanotowanej w 2007 r. Wtedy było ich 2,27 mln. Z naszych informacji wynika też, że poœród nich jest aż 1,6 mln tak zwanych rezydentów, którzy przebywajš za granicš ponad rok. 70 tys. – o tyle wzrosła liczba emigrantów w stosunku do 2011 r.
– Gdyby potwierdziły się te informacje, oznaczałoby to, że spełniajš się najgorsze z możliwych scenariuszy – uważa prof. Krystyna Iglicka, rektor Uczelni Łazarskiego. Tłumaczy, że jest to fatalna informacja zwłaszcza w kontekœcie kurczenia się potencjalnej grupy wyjeżdżajšcych. Mnóstwo młodych ludzi już wyjechało i jeœli to robiš następni, oznacza to, że coraz więcej z nich nie może sobie znaleŸć miejsca w kraju. – Dodajšc do tego tendencje demograficzne, czyli przewagę zgonów nad urodzeniami, musimy powiedzieć sobie jasno, że to ostatni moment, by przestać chować głowę w piasek i zaczšć działać – apeluje prof. Iglicka, odnoszšc się do najgorszych od wojny  danych demograficznych  z bieżšcego roku, o których „Rz" pisała pierwsza. W 2013  roku liczba zgonów może aż o 40 tys. przekroczyć liczbę urodzonych nad Wisłš dzieci. Tylko w pierwszym półroczu urodziło się 183 tys. dzieci (to o 9 tys. mniej niż przed rokiem), a zmarło 202 tys. Polaków (o 7,6 tys. więcej). le jest także, jeœli spoglšdamy na przekrój naszych emigrantów. Z 2 mln Polaków, którzy przebywajš za granicš, ponad 1,4 mln ma 39 lat lub mniej, w tym jest 226 tys. dzieci do 15. roku życia. 1,4 mln emigrantów ma 39 lat lub mniej. W tym 726 tys. ma 25–34 lata GUS wyliczał, że najliczniejszš grupš emigrantów sš osoby w wieku 25–34 lata. Jest ich 726 tys. Urodzili się w latach, gdy na œwiat przyszło 6,85 mln dzieci. Wyjechało zatem 10,6 proc. wszystkich urodzonych wtedy osób. Eksperci, ekonomiœci, coraz częœciej także politycy wskazujš, że nasza sytuacja demograficzna staje się największym wyzwaniem, przed jakim stoi Polska. Z naszych informacji wynika, że GUS dysponował od pewnego czasu liczbš emigrantów, jednak jej nie publikuje ze względu na sytuację politycznš. Chodzi o to, by nie zaszkodzić rzšdzšcej Platformie Obywatelskiej przed majšcym się odbyć 13 paŸdziernika referendum w sprawie odwołania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Do tej pory GUS publikował te dane już pięć razy i tylko raz zdarzyło się, by było to póŸniej niż we wrzeœniu. W ubiegłym roku publikacja ukazała się 25 wrzeœnia, a w roku 2009 r. pod koniec sierpnia, rok wczeœniej w lipcu. – Będziemy publikować te dane 18 paŸdziernika – mówi „Rz" Artur Satora, rzecznik GUS. Tłumaczy, że trwajš jeszcze prace nad spisem powszechnym i dlatego „sporo publikacji uległo opóŸnieniu". Na nasze pytanie, czy GUS dysponuje już liczbš naszych emigrantów, odpowiada, że tak. – Mamy tę liczbę, ale pracujemy nad tym, by jš opisać – tłumaczy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL