Chmura obliczeniowa w administracji publicznej a bezpieczeństwo danych osobowych

aktualizacja: 17.09.2013, 12:00
Wykorzystanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej to wiele...
Wykorzystanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej to wiele zalet ale i zagrożenia m. in. ze strony cyberprzestępców. Dlatego dostawcom usług bedą stawiane wysokie wymagania.
Foto: www.sxc.hu

Umieszczanie i zarządzanie danymi w chmurze obliczeniowej niesie za sobą wiele korzyści ale i tyle samo zagrożeń. Generalny Inspektor Danych Osobowych wskazuje jednostkom administracji publicznej jak bezpiecznie korzystać z nowej technologii.

Generalny Inspektor Danych Osobowych przedstawił administracji publicznej zbiór 10 zasad bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi w chmurze obliczeniowej.

Czym jest chmura?

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to technologia, która umożliwia przechowywanie danych w Internecie oraz dysponowanie nimi przy użyciu oprogramowania udostępnianego przez usługodawcę. Jest to rozwiązanie, które świetne sprawdza się m. in. w administracji publicznej ponieważ zwalnia z konieczności kupowania licencjonowanego oprogramowania. Odbiorca usługi ponosi jedynie koszty rzeczywiście wykorzystanego oprogramowania np. arkusza kalkulacyjnego.
Chmura obliczeniowa zwalnia z konieczności kupowania licencjonowanego oprogramowania
Podczas posiedzenia komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii GIODO zwrócił uwagę posłom na ekonomiczny i praktyczny charakter chmury, który w połączeniu z niezwykłym rozwojem technologii zyska na znaczeniu.
W związku z tym bardzo istotne jest przeszkolenie administracji publicznej, tak aby korzystanie z chmury było bezpieczne dla umieszczanych tam przez urzędników danych osobowych.

Dekalog chmurologa

Dostarczanie usług w ramach chmury obliczeniowej opierającej się na infrastrukturze sieciowej niesie za sobą wiele zagrożeń. Wynikają one z rozwiązań firm świadczących usługi cloud computing oraz z powszechnie występującymi w Internecie niebezpieczeństwami m. in. ze strony cyberprzestępców czy utraty danych z awaryjnych serwerów.
GIODO przedstawił zbiór 10 zaleceń nazwanych „dekalogiem chmurologa”. Do najważniejszych zasad podmiotu publicznego korzystającego z chmury obliczeniowej jest zobowiązanie dostawcy usługi do udzielenia pełnej informacji o lokalizacji serwerów gdzie dochodzi do przetwarzania wprowadzanych danych. Innym istotnym zaleceniem według GIODO jest umożliwienie dostępu do dokumentacji o zasadach bezpieczeństwa i środków technicznych, które obowiązują w określonych centrach przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych przy użyciu chmury obliczeniowej dotyczy przede wszystkim służby zdrowia, która od 1 sierpnia 2014 r. powinna wdrożyć prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Tym samym podmiot o działalności leczniczej wobec ogromu danych będzie musiał skorzystać z usług zewnętrznych (ang. outsourcing).

UE i cloud computing

Komisja Europejska, która pracuje nad strategią chmury obliczeniowej w Unii Europejskiej szacuje jej korzyści na 180 mld euro.
Komisja Europejska szacuje, że wdrożenie cloud computinig w UE to ok 180 mld euro
W celu bezpiecznego wdrożenia cloud computing pracuje specjalnie powołana instytucja Europejskie Partnerstwo na rzecz Chmur Obliczeniowych (ang. European Cloud Partnership – ECP) powołana przez Komisje Europejską w 2012 roku. Jest to instytucja, której celem jest budowanie europejskiego rynku usług chmury obliczeniowej w oparciu o bezpieczne wdrażanie danych. Organ koordynuje współpracę krajów członkowskich i ich administracji publicznej z nowymi dostawcami usług.

MAC o bezpieczeństwie

Wiceminister Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Andrzej Ręgowski podkreśla, że jednostki administracji w Polsce powinny wykorzystywać możliwości cloud computing.
Oszczędność, które niesie za sobą korzystanie z chmury mają wynikać z obniżenia kosztów dotychczasowego, tradycyjnego funkcjonowania administracji publicznej i lepszej aktywizacji przedsiębiorców.
W kwietniu 2014 roku MAC ma otrzymać ekspertyzę o wymaganiach koniecznych do spełnienia przy wdrażaniu przepisów prawnych, które umożliwia funkcjonowanie chmury obliczeniowej w Polsce. Poza tym ekspertyza określi sposób finansowania cloud computing dla samorządów.
Wiceminister MAC zauważa, że administracja publiczna powinna wyznaczyć wysokie kryteria dla usługodawców, co ma odzwierciedlać zaufanie społeczeństwa.

POLECAMY

KOMENTARZE