Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Rak prostaty: zawiedzione nadzieje

ROL
Pojawienie się tego leku na rynku medycznym dało wielkš nadzieję pacjentom walczšcym z rakiem prostaty. Niestety, ostatnio wyłoniła się również przeszkoda, która szansę na dłuższe życia doœć szybko im odebrała. Spory wokół refundacji octanu abirateronu, który dla pacjentów opornych na tradycyjne leczenie miał stać się ostatniš szansš, dla wielu chorych oznaczać mogš tylko jedno: czekanie na œmierć.
Raka można leczyć Przedstawiciele œwiata medycyny podkreœlajš, że osišgnięcia zwišzane z leczeniem chorób nowotworowych sš ogromne. Gigantyczny postęp w tej dziedzinie sprawił, że rak może zmienić się z choroby œmiertelnej w przewlekłš. Warunkiem jest dostęp do nowych leków. Tych pojawia się coraz więcej. Niestety, z ich wykorzystaniem w terapii wišże się sporo wydatków. I tu pojawiajš się problemy. Jest lek na raka prostaty
Nowotwór prostaty w Polsce jest leczony za pomocš hormonoterapii. Ta metoda nie zawsze przynosi pozytywne rezultaty. Jak podkreœla dr Leszek Borkowski, dopadajšcy mężczyzn nowotwór zalicza się go grona chorób wyjštkowo „wrednych". Głównym problemem w leczeniu staje się testosteron, którym żywi się nowotwór. Teoretycznie leki pozwalajš ograniczyć jego produkcję, w rzeczywistoœci organizm „omija" takie bariery i zaczyna produkować testosteron w nowy sposób. I z tym problemem można sobie poradzić. – Musimy mieć różne leki, żeby w różny, czasami pokrętny sposób blokować produkcję testosteronu, który jest pożywieniem dla tego raka – stwierdza dr Borkowski. Jego zdaniem im więcej leków na raka, tym większe szanse dla pacjentów onkologicznych. Leki sš, ale nie zawsze znajdujš się na nie pienišdze. Ten kto daje i odbiera... - Czy jest etyczne budzenie nadziei, a potem jej odbieranie? – pyta dr Leszek Borkowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. W swym oœwiadczeniu, opublikowanym na stronie Koalicji (www.pkopo.pl), przedstawił on oficjalne stanowisko tej organizacji. Podkreœla w nim, że na œwiecie terapia octanem abirateronu jest już standardem. W Polsce wcišż trwajš dyskusje nad jego skutecznoœciš. Dla pacjentów z rakiem prostaty takie dyskusje to z kolei nic innego, jak marnowanie bezcennego czasu. Była nadzieja. Jest rozczarowanie Szansš dla chorych na raka prostaty miał być abirateron. Miał, ale nie jest. Choć na całym œwiecie odnotowano pozytywne rezultaty stosowania tego leku, w Polsce dostęp do niego został zablokowany. Od 29 kwietnia pacjenci w naszym kraju nie mogš z niego korzystać, gdyż nie znalazł się on na liœcie leków refundowanych. Co to oznacza dla chorych? – Że będš umierać – rzeczowo odpowiada na to pytanie dr Borkowski. Jak podkreœla ten specjalista, chorzy po terapii abirateronem mogliby cieszyć się życiem nawet przez kilkanaœcie miesięcy, co więcej – mogliby w tym czasie pracować. Dla Ministerstwa Zdrowia możliwoœć wydłużenia życia o kilka miesięcy to zbyt mało, by inwestować w leczenie. Z takim stanowiskiem nie zgadza się dr Borkowski. – Jeœli człowiek dowiaduje się, że ma przed sobš 5 miesięcy życia, a my dajemy mu kolejne pięć, to wydłużamy je o sto procent! – podkreœla prezes Koalicji. Ile to kosztuje? Głównym problemem w zwišzku z zastosowaniem abirateronu sš oczywiœcie finanse. Lek, który do 29 kwietnia był dostępny dla pacjentów w procedurze chemioterapii niestandardowej. Cena jednego opakowania wynosi około 17 tysięcy złotych. Dla MZ to zbyt wiele. Dr Borkowski podkreœla jednak, że w czasie kuracji nie stosuje się innych leków, które byłyby standardowo stosowane. Mogłoby się zatem okazać, że uwzględniajšc te okolicznoœci koszty leczenia obniżš się nawet o 10 tysięcy złotych. Nadzieja na dłuższe życie, którš dawano wielu pacjentom do 29 kwietnia, nagle została im odebrana. Bezduszne przepisy oraz chłodna kalkulacja sprawiły, że chorym na raka prostaty zamiast terapii zafundowano kolejne rozczarowanie. O ich prawa stara się walczyć Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, której prezesem od lipca 2013 roku jest dr Leszek Borkowski
ródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL