Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mniejszoœci

Niemcy z Polski będš głosować w wyborach do Bundestagu

Po raz pierwszy w historii przedstawiciele mniejszoœci niemieckiej z Polskibędš mogli głosować w wyborach do Bundestagu; we wrzeœniowym głosowaniu będš głosować listownie.
O tym, że Niemcy mieszkajšcy w Polsce wezmš udział w wyborach do Bundestagu poinformowali w pištek na konferencji prasowej w Opolu przedstawiciele władz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Œlšsku Opolskim. - To dla nas niepowtarzalna szansa i zamierzamy z niej skorzystać. Jest to dla nas ważne, bo przypominamy niemieckim politykom istnienie mniejszoœci niemieckiej w Polsce - powiedział przewodniczšcy TSKN Norbert Rasch. - Możemy wyrazić swoje zadowolenie z prowadzonej niemieckiej polityki, bšdŸ niezadowolenie - dodał. Wybory do Bundestagu odbędš się 22 wrzeœnia. Od tego roku każdy Niemiec, nawet ten, który nigdy nie był zameldowany w Niemczech, będzie mógł wzišć udział w głosowaniu.
Warunkiem uczestniczenia w elekcji jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzajšcego niemieckie obywatelstwo: paszportu lub dowodu osobistego. Osoby chcšce głosować będš też musiały wypełnić stosowny wniosek i wysłać go do wybranej niemieckiej gminy, gdzie oddadzš głos. Jeœli ktoœ był już zameldowany na terenie Niemiec przez co najmniej trzy miesišce, powinien wysłać wniosek do gminy, w której mieszkał. Jeœli ktoœ nie był nigdy zameldowany, musi wysłać wniosek do gminy, z którš w jakiœ sposób jest zwišzany. Np. pracował tam lub studiował, albo ma tam rodzinę. Wnioski do wypełnienia można znaleŸć na stronach internetowych zwišzanych z mniejszoœciš niemieckš. Wypełnione wnioski muszš dotrzeć do niemieckich gmin najpóŸniej do 1 wrzeœnia. - Następnie komisarz wyborczy wyœle do danej osoby formularz do głosowania. Wypełnionš kartę trzeba odesłać do niemieckiej gminy. Musi ona dotrzeć tam do dnia wyborów, do godziny 18 - tłumaczył sekretarz TSKN Rafał Bartek. - Niemcy mieszkajšcy poza granicami Republiki Federalnej Niemiec będš mogli głosować tylko drogš listownš. Na terenie Polski nie będzie lokali wyborczych. Konsulat w Opolu w dniu głosowania będzie zamknięty - dodał. - Trudno o dalej idšcy dowód łšcznoœci kraju ze swoimi obywatelami poza granicami. Pozwoli nam to na współdecydowanie, kto będzie rzšdził w Niemczech - stwierdził wiceprzewodniczšcy TSKN Bernard Gaida. - Matematyczny wpływ na wynik wyborów może nie będzie wielki, ale symboliczne znaczenie będzie bardzo duże - dodał. Gaida zdradził też jakie sš preferencje wyborcze mniejszoœci niemieckiej. On sam zadeklarował głosowanie na CDU. - Mniejszoœć niemiecka to œrodowisko raczej religijne i konserwatywne. Konotacje do chadeków narzucajš się więc same - stwierdził. TSKN skierowało już zapytania do czołowych niemieckich partii zwišzane z ich programem wyborczym dotyczšcym polityki wobec mniejszoœci. Odpowiedzieli już Zieloni i CDU. FDP zadeklarowało, że przyœle odpowiedzi do 10 sierpnia. PóŸniej TSKN opublikuje nadesłane odpowiedzi.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL