W świadectwie pracy informacja o urlopie wychowawczym dwukrotnie

ROL
Informacja o urlopie wychowawczym pojawia się w świadectwie pracy dwukrotnie. Musi z niej wynikać, na jak długo szef go udzielił, mimo że wcześniej kończy się angaż matki w tej firmie
- Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego od 23 maja 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Ostatni jej dzień pracy to 30 czerwca 2013 r. Co należy wpisać w pkt 4.3 świadectwa pracy – czy korzystała z urlopu do 30 czerwca 2013 r., czy wykorzystała urlop wychowawczy od 23 maja 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., a co w informacjach uzupełniających w ostatnim punkcie: urlop wychowawczy udzielony od 23.05.2012 r. do 31.12.2013 r.? – pyta czytelniczka. Zakres informacji, jakie trzeba ujawnić w świadectwie pracy, określają art. 97 k.p. i § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm., dalej rozporządzenie). Załącznik do tego rozporządzenia będący wzorem tego dokumentu przewiduje dwie pozycje, gdzie można zamieścić dane o urlopie wychowawczym. Okresy jego wykorzystania wskazuje się w ust. 4 pkt 3 świadectwa pracy. A to dlatego że n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL