Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Radcowie

Adwokaci i radcowie bliżej uprawnień do korzystania z elektronicznej wyszukiwarki ksišg wieczystych

www.sxc.hu
Komisja senacka uwzględniła postulat NRA zmiany ustawy o księgach wieczystych, którego istotš jest rozszerzenie uprawnień adwokatów oraz radców prawnych do korzystania z wyszukiwarki elektronicznych ksišg wieczystych.
13 czerwca 2013 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworzšdnoœci i Petycji uwzględniła zgłoszony przez adwokata Rafała Dębowskiego, działajšcego z upoważnienia Prezydium NRA, postulat zmiany ustawy o księgach wieczystych, którego istotš jest rozszerzenie o adwokatów oraz radców prawnych kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z wyszukiwarki elektronicznych ksišg wieczystych. Poprawkę przejšł jako własnš senator Aleksander Pociej. Zdaniem adwokatury, jeœli zmiana utrzyma się w procesie legislacyjnym, a szanse na to – zważywszy na poparcie zasadnoœci zmiany przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwoœci czy przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – sš duże, to nasze œrodowisko zawodowe wzbogaci się o ważne narzędzie pracy, zwiększajšce bezpieczeństwo obrotu prawnego. - Nie ma żadnego uzasadnienia by radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, realizujšcy podobne zadania ustawowe co adwokaci i radcowie prawni, mieli większe prawa w procesie cywilnym niż inni jego uczestnicy - podkreœlił senator Pociej.
- Oczywiœcie dostęp podlegał będzie kontroli i realizowany będzie w granicach ustawowych celów adwokatury, by nie dochodziło do nadużyć i niezgodnego z prawem wykorzystywania wyszukiwarki - dodał.
ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL