Adwokaci i radcowie bliżej uprawnień do korzystania z elektronicznej wyszukiwarki ksiąg wieczystych

aktualizacja: 17.06.2013, 11:10
Foto: www.sxc.hu

Komisja senacka uwzględniła postulat NRA zmiany ustawy o księgach wieczystych, którego istotą jest rozszerzenie uprawnień adwokatów oraz radców prawnych do korzystania z wyszukiwarki elektronicznych ksiąg wieczystych.

13 czerwca 2013 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji uwzględniła zgłoszony przez adwokata Rafała Dębowskiego, działającego z upoważnienia Prezydium NRA, postulat zmiany ustawy o księgach wieczystych, którego istotą jest rozszerzenie o adwokatów oraz radców prawnych kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z wyszukiwarki elektronicznych ksiąg wieczystych. Poprawkę przejął jako własną senator Aleksander Pociej.
Zdaniem adwokatury, jeśli zmiana utrzyma się w procesie legislacyjnym, a szanse na to – zważywszy na poparcie zasadności zmiany przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości czy przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – są duże, to nasze środowisko zawodowe wzbogaci się o ważne narzędzie pracy, zwiększające bezpieczeństwo obrotu prawnego.
- Nie ma żadnego uzasadnienia by radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, realizujący podobne zadania ustawowe co adwokaci i radcowie prawni, mieli większe prawa w procesie cywilnym niż inni jego uczestnicy - podkreślił senator Pociej.
- Oczywiście dostęp podlegał będzie kontroli i realizowany będzie w granicach ustawowych celów adwokatury, by nie dochodziło do nadużyć i niezgodnego z prawem wykorzystywania wyszukiwarki - dodał.

POLECAMY

KOMENTARZE