Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kolekcje

Aukcje ksišżek, grafiki, plakatów w maju i czerwcu 2013

Od 250 tys. zł rozpocznie się w Nautilusie licytacja rzadkiego obrazu Wincentego Kopffa z 1810 r.
Nautilus Kraków
Ksišżkę z dedykacjš marszałka kupiono na aukcji za 16,5 tys. zł. Bez dedykacji byłaby warta najwyżej 1,2 tys. zł.
Dobrymi wynikami zakończyła się aukcja w stołecznym antykwariacie Lamus (odbyła się 25 maja). Dla kolekcjonerów i antykwariuszy jest to wskazówka, w jakiej kondycji znajduje się bibliofilski rynek aukcyjny, ponieważ Lamus od lat ma w nim największy udział, sięgajšcy ok. 50 proc. Przed nami planowana dużo wczeœniej aukcja w Rara Avis. Poza tym nieoczekiwanie odbędš się: czwarta (!) w tym półroczu aukcja grafiki w antykwariacie Nautilus oraz aukcja ksišżek i grafiki organizowana przez Okna Sztuki. Liczba aukcji roœnie, ponieważ zwiększa się popyt. W Lamusie (www.lamus.pl) tradycyjnie najwyższe ceny osišgnęły druki i rękopisy historyczno-patriotyczne, zwłaszcza zwišzane z Józefem Piłsudskim. Ksišżkę z dedykacjš marszałka dla Franciszka Studzińskiego kupiono za 16,5 tys. zł (cena wywoławcza 3,5 tys. zł). W listopadzie 1924 r. Piłsudski przenocował w mieszkaniu Studzińskiego. Wtedy gospodarz poprosił goœcia o dedykację. I powstał dobry towar antykwaryczny. Ten sam egzemplarz bez dedykacji miałby cenę wywoławczš ok. 800 zł, a zostałby wylicytowany najwyżej do ok. 1,2 tys. zł.
Za 6 tys. zł (wywoławcza 1,2 tys. zł) sprzedano album amatorskich fotografii dokumentujšcych wyjazd do Krakowa ponad tysišca pracowników Banku Polskiego; 30 czerwca 1935 r. sypali oni Kopiec Piłsudskiego. Jak widać, pamištki zwišzane z Piłsudskim to dobra lokata, stabilna od lat.

Rekord Mickiewicza

Kilka lat temu Lamus po raz pierwszy wzbogacił ofertę przedmiotami rzemiosła artystycznego o wartoœci historyczno-patriotycznej. Od tego czasu stałym elementem aukcji sš np. pasy kontuszowe. Tym razem pas słucki z XVIII wieku z manufaktury Karola Radziwiłła sprzedano za 90 tys. zł (wywoławcza 40 tys. zł). Kolekcjonerzy chętnie wydajš duże pienišdze na rzeczy unikalne. Za 40 tys. zł (wywoławcza 24 tys. zł) sprzedano pierwodruk „Sonetów" Mickiewicza z rzadkim oryginalnym dodatkiem w postaci sonetu tłumaczonego na perski. Egzemplarze bez tego sonetu majš ceny wywoławcze ok. 15–18 tys. zł, a po licytacji sš kupowane za ok. 24–30 tys zł. Za 22 tys. zł (wywoławcza 6 tys. zł) sprzedano plakat wojskowy z 1919 r. nawołujšcy Polaków do wstępowania do wojska. Natomiast za 22 tys. zł zmienił właœciciela Rocznik Wojskowy Królestwa Polskiego z 1826 r.; z uwagi na rzadkoœć jego cena wywoławcza była wysoka, 18 tys. zł. Rewelacyjnie sprzedajš się piękne oprawy krajowych artystów introligatorów. Powieœć Weyssenhoffa z 1913 r. „Soból i panna", w oprawie Roberta Jahody, została kupiona za 16 tys. zł (wywoławcza 7 tys. zł). Egzemplarz w zwykłej oprawie miałby cenę wywoławczš najwyżej ok. 1,2 tys. zł, a zostałby sprzedany za ok. 1,5 tys. zł. Wysokie ceny pięknych ksišżek to dowód, że stale przybywa nowych rezydencji i właœciciele intensywnie zapełniajš puste półki. Aukcja w Lamusie wypadła dobrze, choć oferta nie była tak bogata jak w czasach hossy. – W tym półroczu rynek bibliofilski przyhamował. Jest mniej unikalnych pozycji niż w poprzednich latach. Dlatego w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 notujemy spadek obrotów na rynku aukcyjnym. Ale drugie półrocze tradycyjnie powinno być lepsze – komentuje Paweł Podniesiński, analityk rynku bibliofilskiego.

Częœciej w Internecie

Sensację na aukcji w Lamusie wywołała ulotka z informacjš, że od wrzeœnia firma rozpoczyna nowš formę handlu. Będš to aukcje internetowe towaru œredniej klasy, druków popularniejszych lub w nieco gorszym stanie. Jest to odpowiedŸ na zapotrzebowanie rynku. Przygotowanie aukcji katalogowej jest kosztowne i długotrwałe. Aukcje internetowe majš się odbywać częœciej. Najpierw do sprzedaży trafiš np. Biblia Wujka z 1599 r., Kronika Polski Gwagnina z 1611 r. czy Herbarz Rodzin Szlacheckich Pawliszczewa z 1853 r.

Plakat socrealistyczny

Na aukcji Rara Avis (www.raraavis.krakow.pl) 8 czerwca będzie sporo rarytasów. Wœród nich rzadki plakat propagandowy z 1953 r. Jana Marcina Szancera sławišcy przyjaŸń ZSRR i Polski Ludowej (wywoławcza 800 zł). Szancer znany jest powszechnie jako ilustrator bajek dla dzieci. Ostatnio na rynek trafia zaskakujšco dużo nieznanych prac o politycznej treœci, wykonanych przez wybitnych artystów, których cenimy za całkiem inny dorobek. Warte szczególnej uwagi sš dwa działy w katalogu aukcyjnym:  „Kolekcjonerstwo" oraz „Księgoznawstwo". Sš tam cenne pozycje edukacyjne dla kolekcjonerów. Bez archiwalnych katalogów (ceny ok. 40–100 zł) nie poradzi sobie kolekcjoner malarstwa. Na 100 zł wyceniono białego kruka, katalog legendarnej wystawy „15 Polish Painters", która odbyła się w 1961 r. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Wypada mieć katalog równie legendarnej krajowej wystawy „Arsenał 55" z okazji V Œwiatowego Festiwalu Młodzieży i Studentów (80 zł). Rarytasem jest również katalog wystawy Witolda Wojtkiewicza w Muzeum Narodowym w Krakowie (100 zł). Do kupienia w Rara Avis sš też numery przedwojennego ekskluzywnego czasopisma „Grafika" (po 180 zł), których okładki projektowali najwięksi polscy artyœci. Trzy pierwodruki Witkacego wyceniono od 300 do 360 zł. Już za 480 zł można będzie kupić 135 pięknych druków zwišzanych z międzywojennym bibliofilstwem. Sš to przede wszystkim zaproszenia zwišzane z krakowskim Towarzystwem Miłoœników Ksišżki, wyjštkowo bogate pod względem graficznym. Niedawno ogłoszono, że 15 czerwca aukcję ksišżek zorganizuje firma Okna Sztuki (oferta na portalu www.artinfo.pl). Tu również znajdziemy wiele pozycji niezbędnych kolekcjonerom. Oferowane będš ksišżki ze zbioru wybitnego kolekcjonera prof. Andrzeja Ryszkiewicza. Od 90 zł rozpocznie się licytacja ksišżki Andrzeja Banacha „O ilustracji"; od lat jest to podstawowe Ÿródło wiedzy dla antykwariuszy ksišżkowych. Na 1,2 tys. zł wyceniono pierwszš edycję „Dziejów rezydencji na Kresach" Romana Aftanazego. Jest tam kilka tysięcy archiwalnych zdjęć, które pokazujš, jakie przedmioty zdobiły przed wojnš szlacheckie dwory. Warto pamiętać, że ta edycja (z 1986 r.) jest ocenzurowana!

Osiem aukcji rocznie

22 czerwca odbędzie się czwarta w tym półroczu aukcja krakowskiego antykwariatu Nautilus (www.artlist.pl). Specjalizuje się on w handlu grafikš oraz rzadkimi ksišżkami o sztuce. Do 2010 r. firma organizowała dwie aukcje rocznie, potem cztery, teraz ma być ich osiem. – To odpowiedŸ na zapotrzebowanie rynku. Generalnie panuje odwrót od codziennej sprzedaży na rzecz aukcji – informuje Michał Maksymiuk z Nautilusa. Na aukcji będzie wystawiony bogaty zestaw dekoracyjnych drzeworytów Władysława Bieleckiego (800–1800 tys. zł). Pojawiš się też obrazy. Muzealnej wartoœci praca „Leda z łabędziem" Wincentego Kopffa (1763–1832) została wyceniona na 250 tys. zł. Obrazy tego mistrza klasycyzmu w ogóle nie trafiajš na rynek. Był uczniem Baciarellego. Chętnie portretował krakowskš rodzinę Estreicherów, z którš był spokrewniony. Będzie też absolutna rzadkoœć, półmetrowa porcelanowa figura z wytwórni w Pacykowie. Przedstawia Bartosza Głowackiego (10 tys. zł.).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL