Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Wymiar sprawiedliwości: Rola procedury i prawników

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Konferencja. Jak palestra, sędziowie i ustawodawcy mogš usprawnić wymiar sprawiedliwoœci.
O relacjach między sędziami, prokuratorami i adwokatami, procedurze cywilnej i zadaniach palestry debatowano podczas wczorajszej konferencji „Rola adwokata w wymiarze sprawiedliwoœci". Zorganizowała jš Komisja Polityki Medialnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wiele uwagi poœwięcono procedurze cywilnej, jej funkcjonowaniu po ubiegłorocznej nowelizacji. Wiceminister sprawiedliwoœci Jacek Gołaczyński podkreœlał, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego podjęła się   wypracowania nowego systemu procedury. Jednym z modeli jest ten testowany obecnie.  Wiceminister podkreœlał, że do rozważenia pozostaje kwestia, czy pozostawić duże wymagania w   składaniu pism drogš elektronicznš w innych trybach  niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Sceptyczni wobec  zmian byli m.in. sędziowie uczestniczšcy w konferencji. Sędzia Łukasz Piebiak oceniał, że jest ona gruntownie przygotowana od strony teoretycznej, jednak często sprawia trudnoœci praktyczne. Jego zdaniem pozytywnš zmianš byłoby wyeliminowanie tych elementów, które skłaniajš sędziów do nadmiernego formalizmu, np. wpływu statystki na ocenę ich pracy.
– Statystycznie zwrot pozwu  nie może się liczyć tak  jak zakończenie sprawy – mówił sędzia Piebiak. Adwokat Rafał Dębowski zwracał z kolei uwagę, że przy wprowadzaniu zmian systemowych istotne jest, by uwzględniać głosy wielu œrodowisk, które majš do czynienia z danš procedurš. Podkreœlał, że w praktyce pojawia się coraz więcej formalizmów, które odgrywajš często ważnš rolę, ale ich nadmiar zabija szybkoœć procesu. – Trzeba zerwać z mitem, że adwokatowi zależy na graniu na zwłokę, nam zależy na szybkim wygrywaniu spraw – mówił mec. Dębowski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL