Zaległy abonament RTV: od upomnienia Poczty się nie odwołasz

aktualizacja: 26.04.2013, 11:30
Foto: www.sxc.hu

Od upomnienia Poczty Polskiej za zaległy abonament RTV nie można się odwołać.

Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kobiety na bezczynność ministra Administracji i Cyfryzacji, w sprawie odwołania od upomnienia za zaległy abonament radiowo-telewizyjny.
Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. skierował do abonentki wezwanie, gdyż ta od dłuższego czasu zalegała z opłatami. Kobiecie do rachunku doliczono odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. W sierpniu 2012 roku postanowiła odwołać się do ministra Administracji i Cyfryzacji. Kobieta stwierdziła, że otrzymane wezwanie jest decyzją administracyjną o naliczeniu opłat abonamentowych RTV. W jej ocenie, to ten właśnie minister powinien rozpatrzyć jej odwołanie według właściwości rzeczowej.
Minister Administracji i Cyfryzacji poinformował we wrześniu abonentkę, że nie jest organem odwoławczym od wydawanych upomnień przez Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. Dodał, że mając na uwadze kodeks postępowania administracyjnego - według którego to, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna - należy przychylić się do poglądu, że pismo abonenta jest raczej skargą, a nie odwołaniem.
Kobieta poskarżyła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stwierdziła, że minister odmówił podjęcia decyzji o rozpatrzeniu odwołania w trybie postępowania administracyjnego , zarzucając mu w tym zakresie bezczynność.
WSA w grudniu 2012 roku skargę odrzucił (sygn. VI SAB/Wa 51/12), gdyż jego zdaniem minister Administracji i Cyfryzacji nie jest organem odwoławczym od wydawanych upomnień przez Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A.
Sąd wyjaśnił, że kierownik (dyrektor) Centrum Obsługi Finansowej wcale nie musi wysyłać upomnienia, aby wyegzekwować zaległy abonamentu radiowo-telewizyjny, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez jego uprzedniego doręczenia. Natomiast obowiązany do zapłaty abonent ma obowiązek samodzielnego obliczenia lub uiszczenia należności pieniężnej bez wezwania.
Według WSA należność może obliczyć również kierownik poczty, ale jest to jedynie jedynie czynność materialno-techniczna, a upomnienie ma charakter informacyjny.
Z takim stanowiskiem zgodził się również Naczelny Sąd Administracyjny, który 9 kwietnia 2013 oddalił skargę kasacyjną kobiety (sygn. II GSK 446/13). NSA orzekł, że minister Administracji i Cyfryzacji nie pozostawał w bezczynności, gdyż nie był w ogóle zobowiązany do rozpatrzenia odwołania.
Według NSA kwota należnego abonamentu wynika z przepisów prawa, a konsekwencją nieuiszczenia abonamentu było skierowanie do abonenta upomnienia, które nie ma charteru decyzji administracyjnej.
Wyrok jest prawomocny.

POLECAMY

KOMENTARZE