Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Lekcje seksu dla czterolatka

Fotorzepa, Bartek Sadowski Bartek Sadowski
Edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci – wynika z konferencji współorganizowanej przez MEN.
Już szeœciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks", a 12-latek potrafić „komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu" – takie wnioski płynš z konferencji naukowej, którš współorganizowały resorty edukacji i zdrowia. I choć przedstawiano podczas niej jedynie propozycje zmian w edukacji seksualnej, przedstawiciele obu resortów opowiedzieli się za ich popularyzacjš. Konferencja odbyła się wczoraj w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Razem z PAN i dwoma ministerstwami organizowała jš agenda ONZ ds. Rozwoju oraz polskie biuro Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). Była poœwięcona prezentacji „standardów edukacji seksualnej w Europie", które WHO opracowało z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej. Prezentował je konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Dużš częœć wykładu poœwięcił seksualnoœci dzieci. Wywodził, że nie sš one aseksualne, bo z badań wynika, że już niemowlęta doznajš orgazmów.
Podobne wnioski płynš z opracowania WHO. Wynika z niego, że „rozwój seksualnoœci rozpoczyna się w momencie urodzenia", więc edukację należy rozpoczšć przed czwartym rokiem życia. W tym okresie dziecko należy nauczyć umiejętnoœci, takich jak „rozmowa dotyczšca prokreacji z wykorzystaniem okreœlonego słownictwa". Dziecko powinno umieć też „wyrażać własne potrzeby, życzenia i granice, na przykład w kontekœcie zabawy w lekarza". Standardy WHO okreœlajš, co w dziedzinie seksu powinny umieć dzieci w kolejnych przedziałach wiekowych. Między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno nauczyć się już „skutecznie stosować prezerwatywy i œrodki antykoncepcyjne w przyszłoœci". Powinno też umieć „brać odpowiedzialnoœć za bezpieczne i przyjemne doœwiadczenia seksualne". WHO radzi, by dziecko miedzy 12. a 15. rokiem życia potrafiło samo zaopatrywać się w antykoncepcję. Zdaniem WHO młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejœcie do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do cišży, rodzicielstwa itp.". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele resortów zdrowia i edukacji. – Nie sš to standardy, które będš wdrażane w szkołach. To jedynie dyskusja na ten temat – powiedziała „Rz" po konferencji wiceminister edukacji Joanna Berdzik. W trakcie dyskusji mówiła jednak, że chce „rozpowszechnić ten raport wœród nauczycieli i rodziców" , a inna z przedstawicielek MEN opowiedziała się za publikacjš opracowania na jednym z portali dla nauczycieli. Standardy pozytywnie oceniła też Dagmara Korbasińska z Ministerstwa Zdrowia. – Chcemy popularyzować ten przewodnik – zaznaczyła. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz tłumaczy, że celem konferencji nie było zachęcanie  12-latków do seksu. – Optymalny wiek rozpoczęcia takiej aktywnoœci to około 20 lat. Co natomiast  zrobić z tymi, którzy decydujš się na to o wiele wczeœniej? – pyta. Jednak zdaniem konserwatywnych polityków standardy, które zachwalali wczoraj przedstawiciele rzšdu, w praktyce zachęcajš do wczesnych eksperymentów z seksem. – W ten sposób jedynie rozbudza się wyobraŸnię seksualnš, zamiast jš  kształtować – tłumaczy Jacek Żalek z PO. Podobnie uważa były minister edukacji narodowej Ryszard Legutko z PiS. – To wprowadzanie seksu w œwiadomoœć bardzo młodego człowieka. Eksperci WHO to szkodliwi durnie – oburza się w rozmowie z „Rz". Po drugiej stronie sporu staje wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, która złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładajšcej edukację seksualnš od pierwszej klasy podstawówki (obecnie wychowanie do życia w rodzinie sš zajęciami nadobowišzkowymi od pištej klasy). – Nie chcę się odnosić do szczegółów. Jednak generalnie założeniem edukacji seksualnej jest to, że wiedza musi wyprzedzać doœwiadczenia. Zanim wtargnie się na jezdnię, trzeba wiedzieć, czym jest czerwone œwiatło – tłumaczy Nowicka.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL