Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podlasie

Województwe Podlaskie przeznaczy 22 mln zł na pomoc powstawaniu i rozwoju firm

Mieszkańcy Podlasia mogš liczyć na wsparcie na założenie własnej firmy.
shutterstock
22 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi na pomoc w powstawaniu i rozwoju firm.

Wsparcie zostanie udzielone za poœrednictwem 12 operatorów z działania 2.3 dedykowanego powstawaniu i rozwojowi podmiotów gospodarczych. Łšcznie w czterech subregionach: białostockim, łomżyńskim, bielskim i suwalskim, dotację inwestycyjnš oraz wsparcie pomostowe otrzyma około 460 przedsiębiorstw. Choć to niewielka częœć wszystkich mikroprzedsiębiorstw działajšcych na Podlasiu, których jest około 50 tys., to już od czasów funduszy przedakcesyjnych podobne projekty cieszš się dużš popularnoœciš. W obecnej perspektywie budżetowej UE to już druga runda tego rodzaju pomocy.

Maksymalna wysokoœć dotacji inwestycyjnej na osobę waha się od 23 tys. zł do 24,33 tys. zł. Dodatkowa punktacja zostanie przyznana za otwarcie działalnoœci gospodarczej pokrywajšcej się z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

– W pierwszej turze przyznaliœmy 51 dotacji. Będziemy pomagali wnioskodawcom. Mamy punkty, gdzie doradzamy np. w opracowaniu strategii sprzedażowej czy marketingowej, tudzież konstrukcji prawnej umów. Zapewniamy wsparcie mentorskie i coachingowe. Szczególnie istotne jest w projekcie prawidłowe sporzšdzenie biznesplanu. Zależy nam, by beneficjenci nie zamawiali planów, lecz sporzšdzali je samodzielnie. To jest dodatkowa gwarancja powodzenia działalnoœci. Osoby, które samodzielnie projektujš biznes, wychwytujš błędne założenia w czasie pisania planu, skupiajš się na realiach rynkowych. Będziemy im w tym pomagać. Takie programy zawsze cieszyły się dużym powodzeniem. Koszty biznesplanów nie będš refundowane, po to sš szkolenia i doradztwo, by każdy samodzielnie taki plan przygotował – mówi „Rzeczpospolitej" Łukasz Krajewski z Fundacji Science Point, która jest jednym z operatorów programu w subregionie białostockim.

Wsparcie pomostowe udzielane jest wszystkim uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotację inwestycyjnš, przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalnoœci gospodarczej. – To pomoc w pokryciu bieżšcych wydatków zwišzanych z prowadzeniem firmy, 1700 zł brutto przez pierwsze pół roku na składki ZUS, lokal – jeżeli jest wynajmowany, księgowoœć, rachunki, przez kolejne pół roku 500 zł, ale już tylko na składki – dodaje Krajewski.

– To jedno z wielu narzędzi tzw. pobudzania przedsiębiorczoœci, majšce duże walory edukacyjne. Nawet jeœli działalnoœć się nie powiedzie, uczestnicy programu będš mieli zupełnie inne podejœcie do rynku – wyjaœnia nam Mirosław Leœniewski, dyrektor biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

W subregionie białostockim pomocš dla firm zajmš się Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Fundacja Science Point, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, przyznajšc dotacje w kwocie 7,7 mln zł; w subregionie bielskim Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Sysco Polska, które rozdysponujš 3 mln zł; w subregionie łomżyńskimi obsługš projektu zajmie się Uczelnia Jańskiego z siedzibš w Łomży oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju, które przyznajš 5,9 mln zł; a w subregionie suwalskim Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Sysco Polska, Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares", udzielajšc wsparcia w wysokoœci 5,6 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL