Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Słubice będš zabezpieczone przed wielkš wodš

Odra już nie raz zagroziła Słubicom, teraz ma to się zmienić.
Fotolia
Odra przestanie już zagrażać Słubicom, miasto będzie się też mogło rozrosnšć. Wszystko dzięki podpisanej właœnie umowie obejmujšcej modernizację i rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej.

Projekt zakłada rozbudowę istniejšcego wału Odry na prawie 7-kilometrowym odcinku wraz z wałem bocznym oraz budowę nowego wału okrężnego na długoœci 5,9 km, który będzie chronił miasto od północy. Regulacji zostanie poddany także Czarny Kanał i Racza Struga. Ta inwestycja będzie kosztować 113 mln zł.

– Na takie działania trafiš do naszego regionu olbrzymie pienišdze, pół miliarda złotych, głównie z funduszy Banku Œwiatowego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Pierwszy projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Słubic opiewał na astronomicznš wręcz kwotę 250 mln zł. Obecnie jesteœmy po przetargu i okazało się, że zaoszczędzimy bardzo dużo. Daje to szansę na realizację kolejnych działań. A my już wiemy, że zabezpieczymy Słubice i okolice przed powodziš w stu procentach. Jest to niezwykle ciężkie zadanie, bioršc pod uwagę położenie miasta.

Inwestycja w Słubicach jest częœciš projektu dotyczšcego ochrony przeciwpowodziowej Odry i Wisły współfinansowanego m.in. przez Bank Œwiatowy. Lubuskie na trzy duże przedsięwzięcia w dorzeczu Odry otrzyma do roku 2022 ok. 460 mln zł. Oprócz Słubic obejmš one wały w rejonie Nowej Soli i odcinek Wężyska–Chlebowo w powiecie Krosno Odrzańskie.

Po stronie niemieckiej taka inwestycja została już zrealizowana. – Liczę, że będziemy mieli szanse na kolejne działania, abyœmy byli pewni, że cały region jest bezpieczny i nie grozi nam wylanie Odry, Nysy Łużyckiej i Warty – zapowiada marszałek. – Od kilku lat to nie drogi, ale właœnie zabezpieczenie przeciwpowodziowe osišga najwyższy wskaŸnik wydatków inwestycyjnych majštkowych w budżecie samorzšdu województwa.

Realizacja tych inwestycji została zlecona Urzędowi Marszałkowskiemu, a nadzór na nimi sprawuje podległy samorzšdowi regionu Lubuski Zarzšd Melioracji i Urzšdzeń Wodnych w Zielonej Górze. Œrodki będš przekazywane samorzšdowi regionu za poœrednictwem wojewody lubuskiego przez MSWiA, Ministerstwo Œrodowiska oraz Ministerstwo Rozwoju.

– Zakładam, że to jest ta pierwsza wielka inwestycja, która spowoduje, że ostatecznie będziemy jeszcze lepiej zabezpieczeni niż w 2010 r. – komentuje wicewojewoda Robert Paluch. – Pamiętajmy, że to, że powódŸ będzie, jest pewne. Pytanie, czy przyjdzie za dwa, trzy czy też za 15 lat. Trzeba być do niej przygotowanym. W przypadku wałów jest tak, że najsłabsze ogniwo œwiadczy o całoœci zabezpieczenia.

– Spełnia się jedno z moich marzeń – cieszy się burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. Dodaje, że dzięki tej inwestycji miasto nie tylko będzie bezpieczne, ale też zyska do zagospodarowania 300 hektarów gruntów, które teraz z powodu ich usytuowania leżš odłogiem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL