Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

„Bon na innowacje” dla lubuskich firm

Lubuscy mikro, mali i œredni przedsiębiorcy mogš otrzymać ponad 100 tys. zł dofinansowania na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwišzań.

„Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŒP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń" współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Program ma objšć wsparciem 74 przedsiębiorstwa. Całkowita wartoœć projektu to 7,6 mln zł. Zgodnie z wytycznymi nowej perspektywy unijnej lubuskie chce się skupić na wzroœcie innowacyjnoœci.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, która realizuje ten projekt, wybrała już tzw. brokerów innowacji, którzy majš pomóc przedsiębiorcom w znalezieniu oœrodków naukowych i instytucji, które zaproponujš szczegółowš ofertę firmom w innowacjach produktowych, procesowych, wdrożeniach czy patentowaniu wynalazków.

– Prowadziliœmy już podobny program, skorzystały z niego 34 firmy. Większoœć odniosła zdecydowany sukces, chętnych było więcej niż możliwoœci dotowania. Teraz spodziewamy się jeszcze lepszych wyników. Chcemy ogłosić dwa konkursy – mówi „Rzeczpospolitej" Jarosław Nieradka, dyrektor OPZL

Wartoœć wydatków w ramach projektu badawczo-rozwojowego dla przedsiębiorstwa będzie mogła sięgać 117 tys. zł, z kolei szeroko pojęte doradztwo w zakresie usprawnienia zarzšdzania, procedury ochrony praw własnoœci przemysłowej, internacjonalizacji i przygotowania strategii rozwoju działań eksportowych może być wsparte kwotš 23 tys. zł.

Pracodawcy liczš, że „Bon na innowacje" będzie również asumptem do rozwoju kapitału społecznego w województwie i zbuduje realne pomosty między przedsiębiorcami a œwiatem nauki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL