Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Letnie cuda w raju

Festiwal Muzyka w Raju to już uznana, międzynarodowa marka.
materiały prasowe
W stylu folk albo przy muzyce dawnej – czas na odkrywanie regionu na różne sposoby.

Na wakacyjne miesišce województwo lubuskie proponuje wydarzenia, które mogš odpowiadać najróżniejszym gustom.

Muzyczny Paradyż

Przez dziewięć dni – od 18 do 26 sierpnia – potrwa festiwal Muzyka w Raju – to organizowane z rozmachem największe takie wydarzenie w regionie, będšce ucztš dla melomanów.

Tegoroczny festiwal rozpocznie się muzykš Jerzego Filipa Telemanna, który przez kilka lat był zwišzany z terenami obecnej ziemi lubuskiej. Z kolei w finale goœcie usłyszš muzykę, bez której – jak zaznaczajš organizatorzy – nie sposób sobie Muzyki w Raju wyobrazić, czyli dzieł Jana Sebastiana Bacha – koncerty klawesynowe i kantaty mistrza wykonajš uznani wykonawcy.

– Naszym przewodnikiem po muzyce będzie Jerzy Filip Telemann. Układajšc program, uważnie wczytywaliœmy się w jego biografię, w to, jaka muzyka była mu bliska, których kompozytorów cenił. To znajdzie odzwierciedlenie w programie – mówi Cezary Zych, prezes Fundacji Canor, pomysłodawca i dyrektor festiwalu w Paradyżu.

Zaprezentujš się uznani artyœci, w tym Joanna Boœlak-Górniok, jedna z najbardziej doœwiadczonych polskich klawesynistek, a także lutnista Michał Gondko, od lat mieszkajšcy w Szwajcarii, znany artysta zajmujšcy się muzykš œredniowiecznš oraz renesansowš. Wœród wykonawców będzie także zespół Kore, skupiajšcy artystów wywodzšcych się z różnych tradycji wykonawczych i różnych pokoleń, który goœcił też na festiwalu w ubiegłym roku.

– Œwiadomie staramy się prezentować także muzyków, którzy dopiero rozpoczynajš swoje kariery. To wykonawcy o ustalonej pozycji na œwiecie, duże gwiazdy w swoich krajach, ale cišgle jeszcze w fazie kreatywnej, poszukujšcej. To kolejny wyróżnik naszego imprezy – zaznacza Cezary Zych.

Muzyka zagoœci również w mniejszych oœrodkach – w Letnicy, Brodach i Pniewie, gdzie będzie można posłuchać artystów, którzy póŸniej wystšpiš w Paradyżu. Koncerty te cieszš się wielkim powodzeniem. Tegoroczna edycja Przedsionka Raju będzie się różnić od wczeœniejszych, na których dominowały recitale i koncerty kameralne – twierdzš organizatorzy. Obok recitali solowych i koncertów małych formacji kameralnych wystšpi orkiestra Kore.

„Co prawda w bardzo niewielkim składzie, ale wystarczajšcym, byœmy mogli cieszyć tak wspaniałymi kompozycjami, jak suity orkiestrowe J.F. Telemanna, koncerty klawesynowe J.S. Bacha czy koncerty wiolonczelowe A. Vivaldiego" – czytamy w zapowiedzi.

W ramach Przedsionka Raju (od 28 do 30 lipca) zaplanowano blisko 30 koncertów w pięknych i wcišż nie wszystkim znanych miejscowoœciach – wstęp na nie jest bezpłatny.

Œladem Wisłockiej

Zupełnie inna atrakcja szykuje się już w ten weekend – w urokliwych Lubniewicach odbędzie się bowiem Festiwal Michaliny Wisłockiej, autorki słynnej „Sztuki kochania". Miasteczko zachwyciło przed laty najbardziej znanš polskš seksuolożkę, a ostatnio stało się o nim głoœno za sprawš filmu „Sztuka kochania", który był kręcony m.in. w Lubniewicach.

Z okazji festiwalu będš koncerty, spotkania z twórcami filmu, artystami i lekarzami, którzy udzielš porad zdrowotnych. Turyœci będš mogli odwiedzić tutejszy park oraz most Miłoœci, gdzie można zawiesić kłódki i przysišœć na Ławeczce Miłoœci.

W stylu folk

W zupełnie innych klimatach zostanie utrzymana kolejna impreza w Lubuskiem – Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji (od 23 do 28 lipca), który odbędzie się w Zielonej Górze. To impreza o ponadpółwiecznej tradycji, skupiajšca artystów różnych kultur, którzy prezentujš dorobek amatorskich zespołów folklorystycznych.

Inauguracja w niedzielę (23 lipca) w Muzeum Etnograficznym w Ochli, gdzie znajduje się urokliwy skansen wkomponowany w przyrodę, który przy okazji warto zwiedzić.

Podczas festiwalu zaprezentujš się rodzime kapele, w tym Zespół Pieœni i Tańca Białostocczyzny Kurpie Zielone, który tańczy i œpiewa od 50 lat, rozpowszechniajšc folklor oraz tradycje Podlasia. Przybędš również artyœci z Białorusi, Czech, Serbii i Turcji i wykonajš utwory charakterystyczne dla swoich krajów i regionów.

Bogaty program imprez przewiduje nie tylko występy, ale też lekcje folkloru, warsztaty, ekspozycję rękodzieła. Będzie także niezwykła okazja do skosztowania potraw, właœciwych dla krajów i regionów, z których pochodzš œpiewacy – dania przygotujš bowiem same zespoły.

Inna gratka to konkurs pod nazwš „Œpiewacy w Ochli", podczas którego wokaliœci zaprezentujš tradycyjny œpiew ze swoich krajów.

Kosmiczne atrakcje

Region rozpoczšł wakacyjnš ofertę mocnym uderzeniem – pod koniec czerwca zaoferował całš gamę imprez i atrakcji w ramach niedawnych Dni Województwa Lubuskiego (23–24 czerwca), które ukazały różne oblicza regionu – nowoczesnoœć i dbałoœć o tradycję.

Na zielonogórskiej starówce pojawiły się drony i marsjańskie łaziki, innowacyjne firmy i wyjštkowy goœć – gen. Mirosław Hermaszewski, jedyny Polak, który poleciał w kosmos. Właœnie strefa innowacji i kosmosu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Œwięto regionu wzbogaciły koncerty, Winiarska Noc Kupały oraz Festiwal Podróżników National Geographic – imprezy skupiajšcej globtroterów, odkrywców i fotografów. Opowiadali o wyprawach do odległych zakštków œwiata.

– Warto pamiętać, że w naszym regionie mamy 500 jezior oraz 252 zamki, pałace i dwory – mówiła marszałek Polak, zachęcajšc do odkrywania Lubuskiego również od tej strony.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL