Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Z kamerš w najpiękniejszych zakštkach regionu

Kormoran to jeden z gatunków mieszkajšcych w Rezerwacie Ornitologicznym Jeziorsko, w którym kręcono film „Jesień”
shutterstock
Licealiœci nakręcili „Cztery pory roku" – film o regionie łódzkim – we współpracy z Wytwórniš Filmów Oœwiatowych.

W gabinecie Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego, doszło do niecodziennego pokazu filmowego. Na ekranie można było obejrzeć licealistów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcšcego w Łodzi pracujšcych na warsztatach, podczas których portretowali najciekawsze plenery województwa. Drugi film zademonstrował efekt warsztatów – wspaniale pokazane regionalne krajobrazy.

Filmy były zwišzane z realizacjš pierwszego odcinka cyklu „Cztery pory roku" pod tytułem „Lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym". Na ekranie imponujšco prezentuje się Meander Toporowski, starorzecze Wronia Woda, Góra œw. Genowefy, kamieniołom Lisowice, jaskinia Szachownica, Kurhany Ksišżęce, drewniany koœciółek w Grębieniu czy stary młyn w KępowiŸnie. Niebawem pojawi się kolejny odcinek – pod koniec listopada w Rezerwacie Ornitologicznym Jeziorsko ukończono zdjęcia do drugiego filmu – „Jesień".

„Cztery pory roku" to projekt cyklu czterech filmów dokumentalnych promujšcych walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu łódzkiego, w różnych porach roku. W ramach zajęć wybrane grupy uczestników pracować będš pod nadzorem i opiekš artystycznš doœwiadczonych, profesjonalnych filmowców współpracujšcych stale z Wytwórniš Filmów Oœwiatowych. Wybór możliwych tematów i obiektów jest bogaty i różnorodny – wchodzš bowiem w grę atrakcje przyrodnicze: tereny i zasoby Parków Krajobrazowych czy też liczne rezerwaty przyrody.

Zdjęcia realizowane były i będš przez uczestników zajęć pod nadzorem profesjonalistów – tak aby filmy odznaczały się œwieżoœciš spojrzenia właœciwš filmowcom -amatorom, ale spełniały wymogi jakoœci obrazu i dŸwięku właœciwe filmom robionym przez zawodowców. Gotowe filmy będš prezentowane w programach lokalnych stacji telewizyjnych czy w Regionalnej Sieci Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego.

WFO zaprosiła do współpracy doœwiadczonego realizatora filmów przyrodniczych Romana Dębskiego, który pełni funkcję opiekuna artystycznego i koordynatora projektu. Konsultantem merytorycznym został pan Marek Jakubowski – przyrodnik, fotografik, absolwent kierunku Ochrona Œrodowiska na UŁ.

Projekt przygotowany został przez Wytwórnię Filmów Fabularnych we współpracy z Departamentem Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na wniosek WFO Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjšł decyzję o przyznaniu œrodków finansowych na jego realizację.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL