Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Kultura i sztuka otwarta na seniorów

W wojewódzkim Przeglšdzie Twórczoœci Dojrzałej Przystanek 60+ wzięło udział przeszło 3000 mieszkańców województwa łódzkiego
materiały prasowe
Przeglšdy Twórczoœci Dojrzałej, warsztaty twórcze czy plenery artystyczne dla seniorów – tak wyglšda praktyczna strona projektu „Przystanek 60+".

– Aktywnoœć społeczna, rodzinna, różnorodne formy spędzania czasu, w tym dbałoœć o często i tak niewielki budżet finansowy, powinna być wyznacznikiem form wsparcia dla seniorów z naszego regionu. Wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom, wdrożyliœmy program umożliwiajšcy korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych atrakcji na terenie województwa, ułatwiajšc seniorom rozwój ich pasji i zainteresowań – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. To pod jego patronatem organizowany był ten projekt. – Miejmy nadzieję, że dla wielu seniorów, ale i dla ich rodzin i bliskich, będzie to impuls do aktywnego, a przede wszystkim wspólnego spędzania czasu – dodaje marszałek Stępień.

Pierwsza edycja „Przystanku" odbywała się w paŸdzierniku 2016 roku, a jej tematem były sztuki plastyczne. Wzięło w nim udział 100 artystów amatorów z całego województwa łódzkiego. Kolejna odsłona „Przystanku 60+" miała miejsce w styczniu 2017 roku. Wówczas odbył się dwudniowy przeglšd kolęd i pastorałek. Wzięło w nim udział przeszło 600 seniorów. Kolejne dwie odsłony przeglšdu dotyczyły teatru i kabaretu oraz malarstwa.

Na poczštku grudnia została podsumowana edycja obejmujšca trzy kategorie: fotografię, muzykę oraz literaturę. – Łšcznie w Wojewódzkich Przeglšdach Twórczoœci Dojrzałej „Przystanek 60+" organizowanych w roku 2017 wzięło udział przeszło 1,3 tys. osób z województwa łódzkiego w wieku 60+ – wylicza Joanna Blewšska-Kołodziejczak, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach „Przystanku 60+" odbywały się nie tylko przeglšdy twórczoœci seniorów, ale też zorganizowano warsztaty twórcze z wybranymi instytucjami kultury. Osoby dojrzałe mogły brać udział w zajęciach z plastyki, fotografii, teatru, kabaretu, rękodzieła (gobelin, decoupage, haftowanie i szydełkowanie itp.). – Warsztat kończyły się wykonaniem konkretnego dzieła przez każdego z uczestników, a najlepsze prace były nagrodzone – informuje Łódzki Dom Kultury. W każdym z warsztatów brało udział ok. 40–50 osób.

Innš ofertš skierowanš do seniorów były plenery artystyczne – „Lokomotywa 60+". – Korzystajšc z ponadpięcioletnich doœwiadczeń „Kolorowej Lokomotywy", we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury oraz dyrekcjš Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zorganizowano 15 plenerów twórczych, połšczonych ze zwiedzaniem wybranych parków oraz konkursem i wystawš poplenerowš – opowiada Joanna Blewšska-Kołodziejczak.

W ramach plenerów odbyły się spacery z przewodnikiem oraz trzy typy warsztatów: fotograficzny, malarski oraz gobelinu, połšczone z konkursami na najlepsze prace. Innym akcentem „Przystanku 60+" była organizacja całodniowych forów. W ich trakcie odbywały się prezentacje i wykłady. Takie spotkania odbyły się w Wieluniu, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, a ostatnie, 20 grudnia, w Pabianicach.

– Brali w nich udział członkowie uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń zrzeszajšcych seniorów oraz osoby działajšce w kołach artystycznych instytucji kultury województwa łódzkiego – wylicza przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. W sumie w 2017 roku w wydarzeniach organizowanych w ramach „Przystanku" wzięło udział blisko 3 tys. osób.

Program w tym roku będzie kontynuowany, a nawet rozwijany. – W kilku największych miastach regionu planujemy zorganizować Senioralia, połšczenie rozrywki i miłego spędzania czasu np. z możliwoœciš przeprowadzenia bezpłatnych badań – zdradza marszałek Stępień. Przypomina, że od stycznia seniorzy w Łódzkiem będš mogli wyrobić Kartę Seniora Województwa Łódzkiego, która zaoferuje zniżki, m.in. na spektakle w Teatrze Wielkim, wydarzenia muzyczne w Filharmonii Łódzkiej czy wejœcia do muzeów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL