Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Warmia i Mazury

Jak pokonać lekoopornš padaczkę

Na działce liczšcej ok. 2 ha powstanie obiekt o powierzchni ok. 3 tys. mkw.
Rzeczpospolita
W Miłomłynie powstanie jedyne w Polsce nowoczesne i innowacyjne centrum diagnostyki i terapii padaczki. Majš tam być opracowywane nowe leki i metody leczenia tego zaburzenia.

Położone w powiecie ostródzkim miasteczko Miłomłyn od roku jest uzdrowiskiem. – Uzyskanie tego statusu pozwala na ukierunkowanie rozwoju naszego terenu – mówi nam Stanisław Siwkowski, burmistrz Miłomłyna.

Jednym z kroków w tym kierunku ma być budowa przez spółkę Neurophoria Centrum Badawczo-Rozwojowego Neurosphera. Centrum ma się zajmować diagnostykš i terapiš padaczki.

– Na epilepsję w Polsce cierpi niemal pół miliona osób. Przyczyny choroby sš różne, prawdopodobnie nadal nie znamy połowy z nich. Rozmaite sš także oblicza kliniczne i przebieg – opowiada dr n. medycznych Piotr Zwoliński, epileptolog, prezes spółki budujšcej Centrum.

Dodaje, że terapia – z zasady farmakologiczna – jest zwykle wieloletnia i wišże się z ogromnymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi ochrony zdrowia, a w dodatku jedynie w przypadku 75 proc. chorych standardowe metody przynoszš oczekiwanš poprawę stanu zdrowia. U 25 proc. cierpišcych na padaczkę diagnozowana jest postać lekooporna.

– Sytuacja takich osób jest dramatyczna, ponieważ nie ma skutecznego algorytmu postępowania w takich przypadkach. Chcemy zadbać o poprawę jakoœci życia pacjentów z epilepsjš i stšd nasza misja stworzenia takiego centrum – tłumaczy dr Zwoliński. Zwraca uwagę, że takie placówki sš na Zachodzie i tak jest organizowana w œwiecie epileptologia. – To musi się stać także w Polsce – podkreœla.

Na siedzibę centrum spółka wybrała Miłomłyn. Dlaczego? – Tam jest strukturalnie duże bezrobocie i tam chętnie sš alokowane œrodki unijne. To wspaniała okolica majšca status uzdrowiska, przyjazne władze i dobry klimat inwestycyjny – wylicza prezes Zwoliński.

Gmina Miłomłyn sprzedała spółce grunt przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na ten cel. Inwestor, jak informuje burmistrz Siwkowski, uzyskał już pozwolenie na budowę. W sumie na działce liczšcej ok. 2 ha w pobliżu hotelu Miłomłyn SPA powstanie obiekt o powierzchni ok. 3 tys. mkw.

Jego budowa ma ruszyć w tym roku i potrwać około trzech lat. Centrum ma być gotowe w 2020 roku. – Znajdš się w nim nowoczesne zakłady badawcze: klinika epileptologii, klinika neuromonitorowania, klinika neurochirurgii, klinika neurorehabilitacji, pracownia MRI, nowoczesne centrum ambulatoryjne i Centrum Technik Cyfrowych i Cybernetycznych – wylicza prezes Neurosphery.

Dodaje, że to będzie centrum nauki, badań, dydaktyki i testowania najnowszych rozwišzań klinicznych w epileptologii.

– Wzorujemy się na najlepszych oœrodkach europejskich, takich jak szpital CHUV w Lozannie, londyński GOSH, czy amerykański Barrow Institute – zdradza dr Zwoliński.

Podkreœla, że centrum będzie się zajmowało nowoczesnymi badaniami na temat diagnostyki i terapii – w tym eksperymentalnych – padaczki; głównie będzie to baza dla badań 100 tys. osób z lekoopornymi postaciami padaczki.

Inwestycja pochłonie niemal 50 mln zł, z czego prawie 33 mln zł będš to œrodki unijne z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój 2014–2020" współfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a reszta to wkład własny spółki.

Docelowo w CBRNM będzie pracować ok. 50 osób, do tego na stałe będzie tam szkolonych 150–200 osób. Oœrodek ma współpracować z Instytutem Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN, Klinikš Neurochirurgii Szpitala Klinicznego w Olsztynie oraz Klinikš Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka czy Klinikš Neurochirurgii WUM.

– To będzie na pewno atrakcyjna i zarazem „nieszkodliwa" inwestycja w tej pięknej miejscowoœci. To obopólna i dobra synergia działań: Miłomłyna w stronę statusu uzdrowiska i rozwoju, poprawy zatrudnienia i rozwoju miasta i gminy, Neuphorii – pozyskania lokalnego wsparcia i pomocy logistycznej w pracy codziennej centrum – mówi prezes Zwoliński.

Dodaje, że liczy na zatrudnienie kilkudziesięciu osób z okolicy, rozbudowę lokalnego transportu, a w perspektywie także centrum hotelowo-konferencyjnego, podobnie jak np. rozwijało się Centrum Słuchu w podwarszawskich Kajetanach.

Centrum ma się otworzyć w 2020 roku. – Na razie nie planujemy współpracy z NFZ, bo NFZ ma... nie być. Ale centrum ma leczyć i poprawiać życie chorych na padaczkę, na pewno wypracujemy formy dogodne dla wszystkich, myœlimy o różnych narzędziach finansowania, a na razie do 2023 roku realizujemy plany badawcze – tłumaczy prezes spółki.

I dodaje, że nowoczesna epileptologia jest zapewnieniem normalnego funkcjonowania i nowoczesnej terapii dla tysięcy osób. – To wyrównanie œwiatowego poziomu nauki i badań, Polska powinna aspirować do najlepszych rozwišzań. I może to zrobić, a padaczka to najczęstsza choroba układu nerwowego i o tym nie można zapominać – podkreœla dr Zwoliński.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL