Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Ślšskie samorzšdy zwiększajš inwestycje na budowę dróg

Inwestycje drogowe w roku wyborów samorzšdowych będš jednym z priorytetów włodarzy œlšskich miast
shutterstock
Œlšskie miasta zwiększajš wydatki na drogi. Chcš rozpoczynać lub kontynuować ważne inwestycje komunikacyjne.

W przyszłym roku samorzšd Rudy Œlšskiej zamierza wydać 71,6 mln zł na budowę dróg – to prawie połowa zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i niemal 10 proc. całego budżetu na rok 2018.

Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa kolejnych odcinków trasy NS. Tylko na ten cel lokalne władze zabezpieczyły 40 mln zł. Pierwszy odcinek trasy został oddany do użytku w styczniu 2014 r., a drugi w sierpniu tego roku. W przyszłym roku planowana jest budowa odcinka od ulicy Bukowej do ulicy Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym. – Zgodnie z umowš zakończenie robót ma nastšpić do 20 grudnia 2018 r., a w projekcie budżetu miasta na powyższe zadanie zaplanowano 28 mln zł – mówi Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik wydziału dróg i mostów. Jak nas informuje Piotr Janik, naczelnik wydziału inwestycji, w budżecie jego wydziału przewidziano 12 mln zł na wykupy – wywłaszczenia obejmujšce ostatni odcinek trasy NS. – Wykupy planujemy realizować na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r. – zapowiada Janik. Kolejnš dużš inwestycjš planowanš w 2018 r. w Rudzie Œlšskiej jest przebudowa ulicy Piastowskiej. – Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt wykonania przebudowy wynosi 29,2 mln zł. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w drugiej połowie 2018 r., a zakończenie w 2020 r. – mówi Barbara Mikołajek-Wałach.

Podkreœla, że Ruda Œlšska zaplanowała też pienišdze na szereg mniejszych inwestycji, m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Wolnoœci, Brańskiego i Magazynowej (blisko 5 mln zł), przebudowę dróg gruntowych (4,4 mln zł), budowę parkingów itp.

Z kolei Zabrze w przyszłym roku planuje wydać na drogi i zadania towarzyszšce ok. 25,7 mln zł. – Kwota ta jest znaczšco wyższa niż w tym roku, gdyż inwestycje zamierzamy realizować przy wsparciu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – tłumaczy Kazimierz Ladziński, dyrektor Miejskiego Zarzšdu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

W planach miasta jest m.in. przebudowa ul. Piłsudskiego, przebudowa wiaduktu w cišgu drogi krajowej nr 88, budowa ekranów wzdłuż ulicy Kruczka, budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych. Poza tym miasto przygotowuje się m.in. do przebudowy systemu odwodnienia rejonu ulicy Michała Archanioła.

Większych zmian w finansowaniu inwestycji drogowych na przyszły rok nie przewiduje Chorzów. To miasto w 2018 r. planuje wydać na takie inwestycje 18 mln zł. – Przyszłoroczny budżet na inwestycje drogowe jest zbliżony do wydatków z tego roku, ponad 2 proc. budżetu – mówi Karolina Skórka, rzeczniczka prasowa miasta. Zdradza, że pienišdze te zostanš przeznaczone m.in. na modernizację jezdni oraz chodników (1 mln zł), zakończenie budowy centrum przesiadkowego (2,5 mln zł), przebudowę ulic 3 Maja (1 mln zł) czy Powstańców (50 tys. zł). Karolina Skórka zapowiada, że Chorzów w przyszłym roku wdroży również wart 5 mln zł liniowy system zarzšdzania ruchem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL