Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Region zaczšł walkę o zdrowie swoich mieszkańców. Przydałoby się wsparcie centrali

Aneta Wieczerzak-Krusińska
Fotorzepa / Kompala Waldemar
Blisko 2,6 tysišca papierosów rocznie wypalajš niemowlęta i dzieci urodzone w Katowicach. Szokujšce? A jednak prawdziwe. Nie dlatego, że niepełnoletni na Œlšsku zaczęli masowo palić. Po prostu wdychajš rakotwórczy benzopiren, znajdujšcy się w zanieczyszczonym powietrzu.

Ten sam zwišzek jest w papierosowym dymie. Mieszkańcy wdychajš więc zawieszone w powietrzu pyły i szkodliwe substancje tak, jakby byli regularnymi palaczami – wszyscy bez wyjštku, w tym małoletni i kobiety w cišży. Tym ostatnim œlšscy lekarze zalecajš... brak spacerów i zamykanie okien. Bo to szkodliwe dla zdrowia i życia.

Nic dziwnego, że Œlšsk jako drugi po Małopolsce region wdrożył uchwałę antysmogowš. Przez dziesięć lat dymišce kopciuchy majš być zastšpione nowoczesnymi kotłami, gdzie nie można wrzucać odpadów węglowych i œmieci. Już jest też zakaz palenia mułami, flotami, węglem brunatnym i mokrš biomasš.

Dla regionu żyjšcego z czarnego paliwa i ogrzewajšcego domy tymże to prawdziwy przełom. To znak, że mieszkańcy Œlšska majš doœć płacenia kosztów zdrowotnych. Nikt ich nie liczy. Lecz zwišzek słabej jakoœci powietrza z częstotliwoœciš zapadania na choroby płuc i serca udowodnił już zasłużony dla regionu œp. prof. Zbigniew Religa.

Dziejšcš się na naszych oczach rewolucję próbuje zatrzymać lobby sprzedawców węgla. W tle słychać hasła walki z ubóstwem energetycznym i troskę o tych z najmniej zasobnym portfelem, których nie stać na węgiel lepszej jakoœci i dobry kocioł. De facto to walka o częœć (niewielkš zresztš w skali całego rynku) przychodów branży i poœredników. Bo władze województw zapewniajš dopłaty na wymianę pieców. Innš sprawš jest postawa Polskiej Grupy Górniczej, która choć wstrzymała sprzedaż słabej jakoœci węgla, to jednoczeœnie zapowiedziała, że tego lepszego nie będzie w stanie więcej wydobyć. Efektem będzie wzrost cen np. ekogroszku.

Pędzšcego pocišgu zmian nie da się zatrzymać. Kiedyœ czarny Œlšsk już dziœ jest liderem, jeœli chodzi o instalowanie zielonych mikroŸródeł energii. Ogłoszono też program zwalczania smogu przez podłšczanie indywidualnych Ÿródeł ogrzewania do sieci ciepłowniczej. Zmiany nastšpiš, i to szybciej, niż nam się wydaje.

W takiej chwili bardziej racjonalna wydaje się akcja informacyjna, kto i gdzie ma się zgłosić po dopłatę, ale także taka o skutkach palenia w piecach czym popadnie. W poczštkowym okresie nie zawadziłyby też zapewne kary za nieprzestrzeganie nowego prawa.

To jednak tylko działania lokalne. Przydałoby się zaœ więcej wsparcia z centrali. Takim byłyby wytyczne o normach jakoœci dla paliw stałych. Ustawowe uregulowanie tej zaniedbanej od dziesięcioleci kwestii wytršciłoby podnoszone przez lobby sprzedawców węgla nieracjonalne postulaty montowania elektrofiltrów, za które przecież też musiałby ktoœ zapłacić.

Ja cieszę się przynajmniej z tych coraz liczniejszych inicjatyw lokalnych. I wyczekuję niecierpliwie dnia, kiedy bez względu na porę roku (smog staje się problemem przy niskiej temperaturze) będę mogła na Œlšsku odetchnšć pełnš piersiš czy zabrać dzieci zimš w nasze ulubione Karkonosze.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL