Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œlšsk

Mocniej przywišzać mieszkańców do miasta

Władze Mikołowa wydały do tej pory ponad 180 kart
shutterstock
Specjalne ulgi i rabaty dajš Karty Mieszkańca, wydawane przez lokalne władze podatnikom z ich terenu. Taki program lojalnoœciowy ma od poczštku roku Częstochowa, a teraz wprowadził Mikołów.

W Częstochowie w styczniu wystartowała Częstochowska Karta Mieszkańca, czyli Samorzšdowy Program Lojalnoœciowy. Posiadacze tej karty mogš zbierać punkty u lokalnych przedsiębiorców, które mogš póŸnej wymieniać na atrakcyjne bonusy.

– Głównym celem programu Częstochowskiej Karty Mieszkańca jest nagradzanie mieszkańców za korzystanie z usług lokalnych przedsiębiorców, a także większe zwišzanie ich z miastem. Poprawiła się u nas sytuacja na rynku pracy, chcemy, by studenci czy uczniowie szkół zawodowych po zakończeniu nauki zamieszkali w Częstochowie. Jednym z elementów takiej promocji miasta jest właœnie taka karta – tłumaczy Włodzimierz Tutaj, rzecznik częstochowskiego ratusza. Korzystanie z karty jest bezpłatne, a mieszkańcy miasta mogš przystšpić do programu w dowolnym momencie jego trwania. Aby wyrobić kartę, muszš uzupełnić oœwiadczenie, okazać dokument potwierdzajšcy tożsamoœć oraz potwierdzić odbiór karty. Projekt powstał przy współpracy z Grupš Lew, która przygotowała ofertę na użytkowanie terminali do akceptacji kart płatniczych, które jednoczeœnie służš do obsługi nowego częstochowskiego programu.

Spółka chce zachęcić również inne miasta w Polsce do skorzystania z ich rozwišzania. Częstochowska Karta Mieszkańca integruje również istniejšce już wczeœniej programy (Częstochowski Senior, Rodzina Plus) oraz daje dostęp do miejskiej Biblioteki Publicznej. Częstochowska Karta Mieszkańca jest produktem innowacyjnym i ma się zmieniać, w najbliższych miesišcach nastšpi jej integracja z biletem komunikacji miejskiej, a z czasem zyska też funkcję karty płatniczej. W Częstochowie w programie uczestniczy już ponad 100 podmiotów z różnych branż, m.in. zdrowie i uroda, gastronomia, artykuły spożywcze, sport i wypoczynek, dom, motoryzacja, kultura i edukacja. Do tej pory wydano już ponad 2 tys. kart.

Z własnym programem lojalnoœciowym kilka tygodni temu wystartował też Mikołów. Tam rozdawana jest Karta Mieszkańca Gminy Mikołów, która działa na nieco innych zasadach niż ta w Częstochowie. Tu jej posiadacze mogš liczyć na system zniżek i bonusów, a nie zbierajš punkty, które póŸniej sš wymieniane na towary czy usługi.

– Program został zaczerpnięty z innych miast, w których wprowadzono kartę mieszkańca. Chcieliœmy docenić wkład mieszkańców płacšcych podatki na rzecz miasta oraz zachęcić tych, którzy jeszcze tego nie robiš – tłumaczy nam Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.

Karta Mieszkańca Gminy Mikołów uprawnia do korzystania z dostępnych ulg i rabatów oferowanych przez gminę Mikołów oraz partnerów programu. Kartę może otrzymać osoba pełnoletnia, która mieszka na terenie gminy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest teren gminy. Do tej pory wydano 181 kart.

– Lokalni przedsiębiorcy chętnie wchodzš do programu. Ostatnio dołšczyło kolejnych pięć firm – mówi burmistrz Piechula. I dodaje, że w każdej chwili mogš do projektu dołšczyć kolejne zainteresowane nim firmy, punkty handlowe czy usługowe, składajšc odpowiedniš deklarację w urzędzie miasta.

– Projekt jest też skierowany do przedsiębiorców lokalnych, którzy w zamian za oferowane na rzecz mieszkańców zniżki otrzymujš darmowš reklamę swoich usług i produktów. Partnerzy programu mogš liczyć np. na darmowš reklamę na stronie internetowej miasta oraz tablicy ogłoszeń urzędu – wyjaœnia burmistrz Piechula.

W innych œlšskich miastach nie ma na razie takich programów lojalnoœciowych adresowanych do podatników.

– Mamy kartę dużej rodziny czy kartę dla seniorów. O kolejnej na razie nie myœlimy –mówi Sławomir Gruszka z Urzędu Miasta w Zabrzu.

Podobne informacje uzyskaliœmy w innych miastach. Kamila Szal z ratusza w Mysłowicach mówi, że tam funkcjonuje Karta Dużej Rodziny, dzięki której mieszkańcy mogš korzystać ze zniżek u lokalnych przedsiębiorców. Podobnie jest w Chorzowie czy w Tychach.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL