Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podkarpacie

Więcej podróżnych i towarów przekracza granicę między Polskš i Ukrainš

Dzień przed Wigiliš samochody osobowe na wyjazd z Polski na Ukrainę oczekiwały ok. 15 godzin
materiały prasowe
Ruch na przejœciach między Polskš a Ukrainš był w 2017 r. większy niż rok wczeœniej. Ukraińcy wywieŸli towary, których wartoœć przekroczyła 2 mld zł.

13,5 mln podróżnych przekroczyło w 2017 r. polsko-ukraińskie przejœcia graniczne na Podkarpaciu. – To rekord i o milion więcej niż w roku 2016 – mówi mjr Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

W 2017 r. padł też drugi rekord – liczby podróżnych odprawionych w cišgu doby. Œrednio pogranicznicy odprawiajš 36 tysięcy osób, a 23 grudnia było ich aż 58 tysięcy. Odbiło się to na czasie oczekiwania na odprawę – dzień przed Wigiliš samochody osobowe na wyjazd z Polski oczekiwały ok. 15 godzin.

Według wstępnych danych w 2017 r. funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w ramach obsługi granicznego ruchu towarowego obsłużyli ponad 96 tys. zgłoszeń w procedurach przywozowych i ponad 208 tys. zgłoszeń w procedurze wywozu. Na przestrzeni ubiegłego roku było to także ponad 209 tys. zgłoszeń tranzytowych.

W 2017 r. zarejestrowano na przejœciach granicznych w woj. podkarpackim ponad 1,581 mln dokumentów TAX FREE. Na ich podstawie podróżni (głownie obywatele Ukrainy) wywieŸli zakupione u nas towary o łšcznej wartoœci przekraczajšcej 2,364 mld złotych. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowany został niewielki spadek liczby zarejestrowanych dokumentów oraz wartoœci towarów (w 2016 r. 1,655 mln dokumentów o wartoœci 2,7 mld zł).

– Korzystajšc z możliwoœci odzyskania podatku, podróżni wywożš różnego rodzaju towary. Największym zainteresowaniem wœród cudzoziemców przekraczajšcych polsko-ukraińskš granicę, którzy zrobili w Polsce zakupy, cieszyły się materiały budowlane, częœci i akcesoria do œrodków transportu, sprzęt RTV, AGD, odzież itp. – podaje st. rachm. Edyta Chabowska z referatu obsługi klienta i komunikacji zewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Największa liczba podróżnych, zainteresowanych możliwoœciš odzyskania podatku VAT za kupione w Polsce towary przejechała przez przejœcie graniczne w Medyce. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zarejestrowali tam w 2017 roku blisko 574 tysišce dokumentów TAX FREE o łšcznej wartoœci ponad 892 mln złotych. Jest to nieco mniej niż rok wczeœniej.

Na przełomie ostatnich kilku lat można zauważyć, że cudzoziemcy chętnie kupujš towary i dokonujš ich wywozu w ramach TAX FREE. O ile jeszcze w 2013 r. ogólna wartoœć towarów wywiezionych przez podkarpackie przejœcia graniczne oszacowana została na kwotę 1,286 mld zł, to w minionym roku kwota ta przekroczyła 2,364 mld zł.

– Zadania Służby Celno-Skarbowej w zakresie obsługi podróżnych w ramach TAX FREE koncentrujš się nie tylko na kontroli, majšcej na celu weryfikację zgłoszeń i działaniach zapewniajšcych uszczelnienie systemu podatkowego. Polegajš również na systematycznym wdrażaniu rozwišzań, dzięki którym odprawa na granicy w ramach TAX FREE przebiega sprawnie, a czas jej przekroczenia ograniczony jest do niezbędnego minimum poprzez np. odrębne pasy ruchu, możliwoœć elektronicznej awizacji przez podróżnych dokumentów TAX FREE w systemie „Zwrot VAT dla podróżnych", czy hotspoty na terenie przejœć granicznych – mówi Edyta Chabowska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL