Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

Parking może być smart

Bosch pracuje nad technologiš autonomicznych parkingów.
materiały prasowe
Kierowcy poszukujšcy miejsc postojowych w miastach tracš na to dobę rocznie. Przy tym generujš korki i zwiększonš emisję spalin. To problem, z którym samorzšdy muszš się zmierzyć.

Stuttgart

Samochód podjeżdża pod front budynku. Nie ma przed nim wydzielonych miejsc postojowych, więc auto zatrzymuje się przed drzwiami wejœciowymi, kierowca wysiada i wchodzi do gmachu, a auto samodzielnie odjeżdża na parking położony na tyłach obiektu, szuka wolnego miejsca i parkuje w sposób całkowicie bezpieczny obok innych pojazdów. Nie jest to scena z filmu science fiction, ale częœć pokazu możliwoœci, jakie oferujš nowe technologie tworzone na styku motoryzacji i inteligentnych miast. Taka prezentacja miała miejsce w lutym w Berlinie na Bosch Connected World 2018 – jednej z największych imprez branży internetu rzeczy na œwiecie. W tak spektakularny sposób do hali, w której odbywały się targi, przyjechali Dieter Zetsche, prezes Daimlera, oraz Volkmar Denner, szef Boscha. Oba koncerny pracujš nad innowacyjnymi rozwišzaniami, które w sposób autonomiczny będš parkować w przyszłoœci nasze auta. A przyszłoœć ta wcale nie jest odległa. Opisany system – tzw. Automated Valet Parking – jest bowiem w fazie zaawansowanych testów. Automatyczny parking już w ramach pilotażu funkcjonuje od poczštku roku w muzeum firmy Mercedes-Benz w Stuttgarcie. – To rozwišzanie pozwala w sposób bardziej efektywny wykorzystywać przestrzeń parkingowš. Na tym samym obszarze autonomiczne parkowanie aut umożliwia przyjęcie nawet ponad 20 proc. więcej pojazdów – przekonuje Michael Hafner, szef działu ds. jazdy autonomicznej w firmie Mercedes-Benz.

Z pewnoœciš na inteligentnš infrastrukturę parkingu, która umożliwia łšczenie się z oprogramowaniem pokładowym pojazdu, jeszcze trochę poczekamy. Globalnie tylko 0,2 proc. infrastruktury transportowej jest w jakiœ sposób skomunikowane z internetem. Mamy więc bardzo wiele do zrobienia w tym obszarze.

Nie oznacza to jednak, że miasta w Polsce nie podejmujš tematu problemów z parkowaniem. A ten faktycznie narasta. Ograniczona powierzchnia pod miejsca postojowe w aglomeracjach nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rosnšcej liczby samochodów. Taka sytuacja prowadzi z kolei do tego, że kierowcy poszukujšcy wolnych miejsc parkingowych tworzš korki i zwiększajš emisję spalin. Dlatego samorzšdy zaczynajš się koncentrować na innowacyjnych rozwišzaniach pozwalajšcych lokalizować takš wolnš przestrzeń i efektywnie jš wykorzystywać.

Piekary Œlšskie, Katowice

– Coraz częœciej w polskich miastach pojawiajš się postępowania przetargowe, które wymagajš tworzenia rozwišzań nie tylko do tego, by pobierać opłaty w strefie parkowania, ale również do tego, by przekazywać informacje mówišce o liczbie miejsc w danych obszarach – potwierdza Dariusz Obcowski, dyrektor działu ITS w firmie Siemens.

Najłatwiej takie systemy wdrażać na parkingach zamkniętych, ale miasto to przestrzeń otwarta i większoœć miejsc postojowych znajduje się właœnie na takim obszarze. Stšd w aglomeracjach coraz częœciej pojawiajš się różnego rodzaju czujniki i kamery, monitorujšce nie tylko ruch na drogach, ale także miejsca postojowe. Takie systemy testowała niedawno np. Warszawa. Informacja o wykrytych wolnych miejscach w otwartych strefach parkowania może być przekazywana do centrum sterowania, a dalej poprzez tablice zmiennej treœci czy wyœwietlacze w pojazdach do użytkowników dróg. – Z jednej strony daje to kierowcom wiedzę o możliwoœci zaparkowania, a z drugiej ma ogromny wpływ na uporzšdkowanie ruchu, a więc ograniczenie emisji spalin – przekonuje dyrektor Obcowski.

Tego typu system wdraża katowicki startup Parkanizer. Zainwestował w niego gdański fundusz Black Pearls VC. – Podstawš projektu jest skuteczna komunikacja z kierowcš i zwiększenie poziomu wykorzystania miejsc parkingowych, które bez tej komunikacji byłyby puste – tłumaczy Marcin P. Kowalik, partner zarzšdzajšcy Black Pearls. Parkanizer zbiera i udostępnia dane o wolnych miejscach parkingowych, wykorzystujšc czujniki i kamery. Inteligentne algorytmy w połšczeniu z internetem interpretujš dane w cišgu zaledwie kilku sekund, a następnie informacja o zajętoœci miejsc wyœwietlana jest w aplikacji dostępnej dla kierowców, na tablicach informacyjnych oraz w systemach zarzšdców parkingów.

Z Parkanizera można skorzystać już w kilku miastach w Polsce. Na razie to pilotaże na wybranych ulicach. Na testy, obejmujšce 137 miejsc postojowych przy ulicach: Wyszyńskiego, Wigury i Bytomskiej, zdecydowały się m.in. Piekary Œlšskie. Specjalne czujniki wskazujš kierowcom – za poœrednictwem aplikacji – wolne miejsca. Po takie innowacyjne rozwišzanie sięgnęły też Katowice (22 miejsca parkingowe na ul. Podgórnej), Chorzów (29 miejsc na ul. Podgórnej), Tarnowskie Góry (42 miejsca przy ulicach Gliwickiej, Bondkowskiego, Zamkowej i Górniczej) oraz Toruń (24 miejsca na ul. Podzamcze).

Pelpin, Gdynia

Zbliżone systemy wdraża również Comarch, m.in. we współpracy z Energš. Spółka energetyczna na swoich słupach oœwietleniowych zamontowała kamery analizujšce – dzięki systemowi Intelligence Video Analytics – informacje o wolnych miejscach parkingowych i przekazujšce je dalej do aplikacji mobilnej. Aplikacja SmartParking Comarch objęła na razie 37 miejsc w Krakowie, 42 w Pelplinie i 205 w Gdyni. Test w ub. r. prowadzony był również w stolicy (na parkingach przy Dw. Centralnym i pl. Konstytucji). Eksperci podkreœlajš, że takie rozwišzania nie tylko ułatwiajš życie kierowcom parkujšcym w mieœcie, ale też pozwalajš samorzšdom prowadzić efektywnš politykę parkingowš, planować strefy ograniczonego płatnego postoju na podstawie danych, a także sprawdzać na żywo wykorzystanie miejsc postojowych i historię parkowania. – W Polsce mamy bardzo nowoczesnš i dobrze rozwiniętš infrastrukturę drogowš. Dalsze jej rozwijanie na takš skalę jak do tej pory nie jest już tak istotne jak nauczenie się tego, jak jš optymalnie wykorzystywać poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych i współdzielenia zasobów – podkreœla Marcin Kowalik.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL