Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

W szponach sztucznej inteligencji

Już niebawem AI czuwać będzie nad systemami energetycznymi czy transportowymi.
materiały prasowe
Chińskie Xiongan wkrótce stanie się symbolem transformacji współczesnych metropolii i wzorem, jak innowacyjne technologie mogš służyć mieszkańcom.

Xiongan

Wizja, w której setki tysięcy urzšdzeń, kamer i czujników, bezustannie monitoruje, analizuje i reguluje życie miasta, to już nieodległa i całkiem namacalna przyszłoœć. Przyszłoœć, która rolę człowieka, zarzšdzajšcego infrastrukturš, ogranicza do minimum, a nawet sprawia, że staje się on zbędny. Dzięki rozwojowi internetu rzeczy (IoT), wzajemnej komunikacji maszyn (M2M), czy analizie dużych zbiorów danych (Big Data), aglomeracje stajš się coraz bardziej inteligentne. Czy w najbliższych latach władzę nad nimi przejmie sztuczna inteligencja (AI)? – To bardzo realny scenariusz. W dobie pędzšcego rozwoju technologicznego od idei smart city nie ma odwrotu – twierdzi Roman Góralski, dyrektor Instytutu e-Gospodarki.

Potwierdzajš to prognozy Research and Markets, z których wynika, że stojšce za tš ideš technologie w 2016 r. warte były 342 mld dol., a w 2021 r. majš sięgnšć już poziomu 775 mld dol. – W imię podnoszenia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy efektywnoœci samorzšdy będš coraz więcej swoich kompetencji przekazywać „cyfrowemu mózgowi". To on, nie tylko dzięki zaprogramowanym schematom, ale przede wszystkim zdolnoœci uczenia się (tzw. machine learning - red.), będzie sterował niemal każdym aspektem funkcjonowania metropolii – podkreœla Góralski.

To AI zatem czuwać będzie nad systemami energetycznymi, wodocišgowymi, transportowymi oraz ochronš zdrowia i edukacjš.

– Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesu przetwarzania ogromnych iloœci danych będš kluczem do wzrostu cyfrowej gospodarki – uważa Paweł Brach, współzałożyciel i wiceprezes firmy TogetherData.

Być może pierwszym miastem na œwiecie, całkowicie zarzšdzanym przez AI, będzie chińskie Xiongan. Władze tego kraju postanowiły przenieœć częœć stolicy na wieœ, a dokładnie do miejscowoœci odległej o 100 km od Pekinu. W prowincji Hebei już niedługo pola i pastwiska zastšpi nowy krajobraz futurystycznego miasta. Chińczycy od zera wybudujš tam w pełni inteligentnš metropolię, której mózgiem ma być AI, zaprojektowana przez internetowego giganta – koncern Alibaba. W połowie ub. r. Xiongan i Alibaba zawarły porozumienie w tej sprawie. Z końcem stycznia 2018 r. z kolei podobnš umowę Alibaba podpisał w Kuala Lumpur. W ramach projektu Malaysia City Brain koncern stworzy dla metropolii cyfrowy mózg oparty na chmurze obliczeniowej.

Tego typu inteligentnych aglomeracji na œwiecie będzie szybko przybywać. Wystarczy wspomnieć, że Panasonic realizuje już pilotażowy projekt miasta przyszłoœci w okolicach Denver w USA, gdzie zarówno transportem, oœwietleniem czy zużyciem energii w czasie rzeczywistym zawiaduje komputer. Koncern ideę smart city i zrównoważonego rozwoju miejskiego testuje również w japońskiej Fujisawie. Z kolei w Arabii Saudyjskiej, przy granicy z Jordaniš, ma powstać Neom – całkiem nowa metropolia rodem z filmów science-fiction. Saudyjski Public Investment Fund projekt ten chce wpompować astronomicznš kwotš 500 mld dol.

Opole, Olsztyn

Niestety ani polskie możliwoœci, ani dotychczasowe dokonania na tym polu nie sš specjalnie imponujšce. Samorzšdy dopiero odkrywajš możliwoœci sztucznej inteligencji. Jak zaznacza Marcin Purta, partner zarzšdzajšcy McKinsey w Polsce, rewolucja AI w naszym kraju właœnie się zaczyna. Jego zdaniem technologia ta może być jednš z polskich specjalnoœci. McKinsey w raporcie opublikowanym z końcem wrzeœnia 2017 r. wskazuje, że mamy potencjał, by stać się regionalnym centrum rozwoju takich technologii. Dysponujemy bowiem większš liczbš absolwentów kierunków œcisłych i technicznych (ok. 1,7 tys. na 1 mln mieszkańców) niż Francja i porównywalnš z Wlk. Brytaniš. Budujemy też ekosystem startupów, z których wiele działa w takich obszarach, jak efektywnoœć operacyjna, prognozowanie zachowań klientów czy diagnostyka zdrowia. Teraz czas, by po nowatorskie rozwišzania sięgnęły samorzšdy.

Na razie robiš to sporadycznie. Ubiegłoroczny ranking IESE „Cities in Motion Index" zakwalifikował tylko dwa polskie miasta do pierwszej setki listy najbardziej inteligentnych miast œwiata. Ci najlepsi to Warszawa (54. miejsce) i Wrocław (95. miejsce). Być może niedługo dołšczy do nich również Opole, gdzie wartoœć miejskich projektów smart city sięga obecnie już 300 mln zł.

Arkadiusz Wiœniewski, prezydent Opola, tłumaczy, że idea nowoczesnego i innowacyjnego miasta pochłonęła ratusz. – Hitem będzie nasze inteligentne centrum zarzšdzania ruchem dla ponad 40 skrzyżowań, które dzięki œwiatłowodowi sterowane będš komputerowo – zaznacza.

System ma m.in. zarzšdzać sygnalizacjš œwietlnš tak, by nie tworzyły się korki lub żeby ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Tego typu rozwišzanie ma już Olsztyn. W zeszłym roku do systemu podłšczono 85 skrzyżowań, które sš monitorowane pod względem bezpieczeństwa oraz nadawania priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej. Teraz władze chcš rozszerzyć system, który nie tylko reguluje i nadzoruje ruch na ulicach i torach tramwajowych, ale również dostarcza na bieżšco informacje dla pasażerów na przystankach, czy zlicza użytkowników transportu publicznego, na kolejne częœci miasta.

Wrocław, Podkowa Leœna

Jarosław Smulski, ekspert z firmy analitycznej IDC, tłumaczy, że dziœ rozwój idei smart city w Polsce z reguły sprowadza się do wyspowych projektów, takich jak np. wspomniane ITS (inteligentny system transportu). Jego zdaniem podstawš takich projektów powinny być natomiast samouczšce się systemy, analizujšce olbrzymie iloœci danych. Na „cyfrowe mózgi" w polskich miastach jeszcze musimy poczekać. Te inwestujš bowiem głównie w kamery, pomijajšc dane zbierane z tańszych sensorów. Brakuje również spójnej strategii; projekty sš realizowane przez różne podmioty samorzšdowe, rzadko sš koordynowane i synchronizowane.

Cieszy natomiast, że takie inwestycje mimo wszystko majš miejsce. Nie ma co ukrywać, że napędzajš je fundusze unijne, a poœrednio stojš za nimi wymierne oszczędnoœci. To dlatego miasta stawiajš np. na inteligentne oœwietlenie ulic, czy technologie ograniczajšce zużycie mediów – energii i wody. W przypadku tej ostatniej szacuje się, że z sieci może wyciekać nawet jedna trzecia przesyłanych wolumenów. Na rozwišzanie tego problemu stawiajš kolejne miejscowoœci. Np. Wrocław w ramach CityNext (projekt realizowany przez Microsoft) wdrożył innowacyjny system monitorowania wody i wykrywania awarii pod ziemiš. Dzięki specjalnym czujnikom nadzorujšcym sieć MPWiK jest w stanie oszczędzić blisko pół miliarda litrów wody w cišgu roku.

Na cyfrowy projekt wodocišgowy postawiła również podwarszawska Podkowa Leœna. To małe miasto-ogród nie posiada spółek komunalnych, dlatego inwestycje w sektorze użytecznoœci publicznej realizuje bezpoœrednio. Jednš z nich było uruchomienie systemu zdalnego odczytu liczników wody. Inteligentne wodomierze umożliwiajš automatyczne zbieranie danych, ich porównywanie i analizę. System ogranicza również problemy zwišzane z nieszczelnoœciš instalacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL