Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Gdyński Teatr Muzyczny zaprasza na musical „Notre Dame de Paris"

Autorem scenografii musicalu z prapremiery, którš można oglšdać w Gdyni jest Christian Ratz.
Piotr Manasterski/materiały prasowe
9 wrzeœnia w gdyńskim Teatrze Muzycznym odbyła się polska prapremiera „Notre Dame de Paris".

- Każdy kto interesuje się musicalem musiał słyszeć o „Notre Dame de Paris", ponieważ piosenka „Belle" z niego pochodzšca w wykonaniu Garou nie tylko rozpoczęła jego karierę, ale i została uznana musicalowym przebojem wieku mówi Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni. Poza tym „Notre Dame de Paris" na dobrš sprawę jest czymœ więcej niż musicalem. Jak mówi jego kompozytor Riccardo Cocciante to rodzaj pop opery. Jej wyjštkowoœć polega na tym, że w cišgu dwóch godzin, w dwóch aktach, zawarta jest tylko muzyka i œpiewanie. Nie pada ani jedno słowo mówione. Wszystkie słowa ułożone sš w 52 piosenki. Muzyka jest fantastyczna, zaœ libretto zyskało na aktualnoœci wobec tego, co dzieje się w Europie na tle kwestii imigrantów i azylantów. Przecież w œredniowiecznym Paryżu, który oglšdamy na scenie, wszyscy obcy nie mieli prawa w nocy przebywać w mieœcie i musieli wynosić się poza paryskie mury: byli wyrzucani, byli bezdomnymi wygnańcami. W libretcie nie brakuje tego, co cieszy się największš popularnoœciš, czyli miłoœci i romansu. W Cygance Esmeraldzie (Maja Gadzińska, Ewa Kłosowicz) kocha się trzech mężczyzn garbus Quasimodo (Janusz Kruciński, Michał Grobelny), bezduszny Frollo (Artur Guza, Piotr Płuska) i rycerski Phoebus (Maciej Podgórzak, Przemysław Zubowicz).

Powieœć Hugo

- Temat spektaklu narodził się podczas mojej rozmowy z Lukiem Plamondon, autorem libretta do spektaklu, bo muzyka była gotowa wczeœniej tylko czekała na lepszy moment - powiedział Riccardo Cocciante, kompozytor „Notre Dame de Paris" - Luc stwierdził, że będzie idealnie pasowała do powieœci Wiktora Hugo. O jej wyborze zadecydował przypadek. W całej historii opery nikt nie sięgnšł bowiem po temat „Notre Dame de Paris". Wraz z Lukiem musieliœmy dokonać wielu wyborów z tej obszernej, wielowštkowej powieœci. Zdecydowaliœmy się na siedem głównych postaci, aby ułatwić widzom odbiór tak skomplikowanego dzieła. Jest wiele wersji „Romeo i Julii", czy „Cyrulika sewilskiego" i za każdym razem sš one pokazane inaczej, ale kluczem do sukcesu jest to jak realizatorzy widzš swoje dzieło na scenie. W naszym przypadku udało się to znakomicie.

Kompozytor na poczštku nie był pewien wartoœci swojej muzyki.

- Miałem obawy, czy stanę na wysokoœci zadania, nie wiedziałem czy moje melodie będš na odpowiednio wysokim poziomie powiedział. Ale wiedziałem, że chcę stworzyć nowoczesnš operę różnišcš się od musicali. To miała być opera z prawdziwego zdarzenia. Nieważna była typologia muzyczna, skupiłem się tylko na tym, aby to była zrozumiała dla każdego. W dzieciństwie słuchałem wielu oper i bardzo dużo muzyki popularnej. Wiem, że na œwiecie sš dwa rodzaje muzyki dobra i zła.

Scenografia „Notre Dame de Paris" wykorzystana w gdyńskim Teatrze Muzycznym jest pierwszš, oryginalnš scenografiš z paryskiej premiery, która miała miejsce 16 wrzeœnia 1998 roku. Pamięta więc największe sukcesy i najlepszych aktorów, w tym m.in. Garou. Wszystkie elementy dotarły do Gdyni w bardzo dobrym stanie, wymagały jedynie odœwieżenia i drobnych poprawek. Największym elementem jest œciana wzorowana na paryskiej Katedrze Najœwiętszej Marii Panny: zajmuje całe okno sceny. Przemieszczajš się po niej tancerze, w górnych partiach akrobaci. Elementami scenografii sš także m.in. trzy dzwony różnej wielkoœci, klatka więzienna pięknej Esmeraldy, œciana więzienna, ruchome kolumny z efektownymi gargulcami.

Siła klasyki

Dyrektor Teatru Muzycznego podkreœla, że zawsze zależy mu na widowiskach odwołujšcych się do dobrej literatury.

- „Notre Dame de Paris", tak jak „Nędznicy" nawišzuje do znakomitej powieœci Wiktora Hugo i to jest też jego wielki walor, zwišzany z epickoœciš, pomagajšcš stworzyć wspaniały muzyczny fresk mówi Igor Michalski. Takie widowiska to dobra tradycja Teatru Muzycznego, gdzie goœcił „Człowiek z La Manchy" oparty na „Don Kichocie" Cervantesa. Możemy też się pochwalić „Lalkš" według Prusa, „Chłopami" opartymi na powieœci Reymonta, a także „Złym" wg Tyrmanda. Ich musicalowe wersje poszerzajš kršg odbiorców powieœci i dajš szansę na skonfrontowania muzycznej adaptacji z oryginałem.

Dyrektor zdecydował się na wystawienie „Notre Dame de Paris" ponieważ daje też szansę zespołowi Muzycznego na pracę z francuskš ekipš, która odpowiadała za paryskš prapremierę. Spektakl wyreżyserował Gilles Maheu, choreografię przygotował Martino Müller, zaœ scenografię Christian Rätz.

- Specjalnš rolę odgrywa oczywiœcie kompozytor Ricardo Cocciante, który od poczštku prób jest obecny w Gdyni i zaangażowany w powstanie naszej premiery twierdzi dyrektor Igor Michalski. Nie będę ukrywał, że nasz zespół zrobił na nim duże wrażenie. Tak duże, że zgodził się, by po raz pierwszy na œwiecie musical nie był wykonywany z gotowš muzykš z taœmy, lecz na żywo przez nasz chór i orkiestrę. Z kolei scenografia będzie oryginalna, taka jak na paryskiej prapremierze.

Język polski, na jaki zostało przetłumaczone przez Piotra Olkusza libretto z piosenkami Zbigniewa Ksišżka, jest siódmym, w jaki zabrzmiał na œwiecie. Ze względów bezpieczeństwa sš dwie obsady, czego wymaga umowa licencyjna, w tym 17 tancerzy oraz akrobatów.

- To wielkie show z wieloma zmianami œwiatła pointuje Igor Michalski.

Łšcznie musical obejrzało już na œwiecie 11 mln widzów, zaœ po gdyńskiej premierze 24 listopada „Notre Dame de Paris" wróci na afisz w Paryżu.

Bogactwo premier

Teatr Muzyczny w Gdyni gra w cišgu roku trzysta przedstawień.

- W tym roku „Notre Dame de Paris" zagramy minimum 40 razy, zaœ w następnym 45. W 2018 i 2019 będzie ich po 40 mówi dyrektor. Oczywiœcie jeœli będš chętni, będziemy grać częœciej. Ale musimy też zadbać o inne spektakle, które mamy w repertuarze. A odbyło się u nas wiele dużych premier i dla wszystkich chcemy znaleŸć miejsce w kalendarzu. Mam na myœli „Złego" wg Tyrmanda, którego zagraliœmy po raz pierwszy we wrzeœniu w zeszłym roku oraz „Ghost" z listopada 2015. Poza tym przygotowujemy zawsze premierę „Wieczoru sylwestrowego", który gramy zawsze dziesięć razy po Sylwestrze. A przecież w kwietniu tego roku mieliœmy wielkš premierę „Piotrusia Pana" w 3D z ogromnymi nakładami technologicznymi i fantastycznš scenografiš. „Notre Dame de Paris" jest więc pištš premierš w ostatnim czasie. Mamy pięć przedstawień, które sprzedajš się na pniu, a to wymaga oddechu, żeby je wygrać.

A przecież Duża Scena to nie wszystko. Jest jeszcze Scena Nowa mieszczšca trzystu widzów oraz Scena Kameralna.

- Ponieważ „Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniewa Ksišżka cieszyły się ogromnym powodzeniem wznowimy je z nowš muzykš właœnie na Scenie Kameralnej w końcu marca zapowiada dyrektor. W pierwszej połowie 2017 roku Rudolf Zioło zrealizuje „Tlen" Iwana Wyrypajewa.

Kolejnš wielkš musicalowš premierš zaplanowanš na wrzesień 2017 rok będzie „WiedŸmin".

- Już kupiliœmy prawa od Andrzeja Sapkowskiego mówi dyrektor Michalski. Musical wyreżyseruje Wojciech Koœcielniak z muzykš Piotra Dziubka i scenografiš Damiana Styrny. Już mamy przygotowanš adaptację. Tymczasem w 2018 roku Michał Zadara zrealizuje „Krakowiaków i górali" Wojciecha Bogusławskiego. W ten sposób uœwietnimy 60-lecie naszego teatru, a także 100-lecie odzyskania niepodległosci w 1918 roku. Mamy też już plany na 2019 rok. Być może zrealizujemy musical „Charlie i fabryka czekolady". Chciałbym, żeby po sukcesie „Avenue Q" w reżyserii Magdy Miklasz na Scenie Nowej dostała szansę na pokazenie się w większej formie. Tym bardziej, że „Avenue Q" jest wyjštkowe: po raz pierwszy w Polsce aktorzy grajš z muppetami na rękach. Powstał spektakl niebanalny, w żartobliwy sposób mówišcy o młodych ludziach, którzy skończyli studia i nie majš pracy. A także o problemach fobii i tolerancji, jakie wszystkich nas dotykajš.

Efektem eksperymentów z udziałem reżyserów dramatycznych jest jedno z najważniejszych poprzedniego sezonu, czyli œpiewany „Kumernis" w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, które zdobyło Grand Prix na Festiwal R@port.

- Jesteœmy z tym spektaklem zaproszeni na dwa kolejne ważne festiwale Boskš Komediš w Krakowie i katowickie Interpretacje zapowiada dyrektor Muzycznego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL