Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Ksišżka w drodze

Jane Austen, Isaac Bashevis Singer, Ingmar Bergman, Joseph Conrad, Karol Dickens – to nazwiska otwierajšce listę prawie 2 tys. ksišżek Gdańskiej Biblioteki Mobilnej.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie czytelnictwa wœród seniorów oraz osób niepełnosprawnych, które na co dzień nie majš możliwoœci korzystania z bibliotek publicznych. Gdańska Biblioteka Mobilna ruszyła w połowie stycznia, jej twórcy zakładajš, że z oferty skorzysta nawet trzysta osób.

– Na razie mamy kilkunastu czytelników. Zazwyczaj sš to osoby niekorzystajšce z internetu, więc zgłoszenia odbywajš się telefonicznie. Następnie nasz pracownik jedzie do czytelnika z kartš bibliotecznš do wypełnienia i listš lektur z opisami – mówi „Rz" Beata Więckowicz, koordynator biura Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, która prowadzi bibliotekę.

GSS jest pozarzšdowš organizacjš zajmujšcš się aktywizacjš zawodowš osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, działalnoœciš kulturalno-oœwiatowš na rzecz œrodowiska lokalnego. Działalnoœć spółdzielni opiera się m.in. na usługach opiekuńczych oraz szkoleniach.

W Gdańskiej Bibliotece Mobilnej znajduje się obecnie około 1800 ksišżek, pochodzšcych od darczyńców prywatnych oraz firm.

– Zakres jest szeroki – od literatury pięknej, przez kryminały, poradniki, po encyklopedie – wylicza Beata Więckowicz.

Listę lektur GBM zamykajš Lew Tołstoj, John Updike, Mario Vargas Llosa i Wojciech Żukrowski. Dobrej lektury.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL