Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Pomoc z kosmosu

Krzysztof Kowalski
Fotorzepa / Kompała Waldemar
Międzyzdroje, Jastarnia, Sopot, Krynica Morska – a dalej na wschód Kłajpeda, Ryga, Tallin – przepiękne plaże cišgnš się setkami kilometrów wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku. Północ tego akwenu to wspaniałe, malownicze zakštki – szkiery. Nic, tylko korzystać z uroków natury.

Oczywiœcie, ale jeœli jedna łyżka dziegciu zapaskudza beczkę miodu, to w przypadku Bałtyku – jeœli potraktować go w przenoœni jako owš beczkę – mamy do czynienia z tęgš łopatš, a raczej dwiema, paskudnego dziegciu. Ogromne zanieczyszczenie Bałtyku œciekami rolniczymi, przemysłowymi i komunalnymi spowodowało, że stał się on jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na œwiecie. Niestety, nie koniec na tym. Drugim problemem jest bomba ekologiczna – zatopione w czasie i po II wojnie œwiatowej œrodki bojowe – miny, bomby, broń chemiczna, której iloœć poraża – to ponad 60 tys. ton. Eksperci szacujš, że uwolnienie tylko kilkunastu procent tych substancji może spowodować, że Bałtyk na kilkaset lat stanie się „morzem martwym". Z założenia pojemniki z broniš chemicznš miały przetrwać 150–200 lat, ale proces degradacji już się rozpoczšł. W cišgu ostatnich 20 lat doszło do ponad 120 wypadków poparzenia rybaków gazem musztardowym. Czy oprócz biadolenia coœ z tym w ogóle można zrobić?

– Niezbadane wody i dno Bałtyku, problemy z ich czystoœciš i niebezpieczeństwo skażenia zainspirowały nas do zajęcia się długofalowym projektem, którego celem jest wskazanie kierunków wykorzystania nowoczesnych technologii kosmicznych i robotycznych w działaniach na rzecz badań i eksploatacji œrodowiska wodnego – powiedział portalowi PAP Nauka w Polsce Maciej W. Iwankiewicz z zarzšdu Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Pištki z języka polskiego, o szóstce nie wspominajšc, za to zdanie nie będzie, ale sedno jest na medal: – Chcemy stworzyć platformę – œrodowisko, które będzie kojarzyło dobre rozwišzania z sektora kosmicznego i robotycznego w kierunku badania i rozwišzywania problemów œrodowiska wodnego. Będziemy szukali działań biznesowych, w których znajdš one praktyczne zastosowanie.

Maciej W. Iwankiewicz wyjaœnia, że system mógłby wykorzystywać informacje z satelitów, czujników umieszczonych na bojach, z dronów i robotów pracujšcych na morskim dnie i sięgajšcych pod warstwę dennego mułu. Na podstawie tych danych można by tworzyć mapy, a na podstawie tych map obserwować, co dzieje się w poszczególnych miejscach dna morskiego.

Inicjatywa rusza w czerwcu wraz z gdańskim kongresem Baltic Summit 2017, na który zaproszeni zostanš przedstawiciele œwiata polityki, biznesu i nauki z krajów nadbałtyckich. Eksperci omówiš problemy Morza Bałtyckiego oraz technologie kosmiczne i robotyczne, wspierajšce ich rozwišzywanie. Kongres będzie połšczony z przeglšdem i konkursem rozwišzań satelitarnych, dronów i robotów podwodnych, umożliwiajšcych eksplorację i eksploatację œrodowiska wodnego, a także z warsztatami dla firm zainteresowanych tematykš.

W końcu, ktoœ musi się zajšć tym problemem. Jak nie oni, to kto?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL