Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Dla chcšcego nic trudnego

Rzeczpospolita, Bartłomiej Bielman
Pomimo wsparcia teatru trzeba codziennie usprawiedliwiać koniecznoœć swojego działania i przekuwać je na konkretne dyrektywy wobec siebie i innych – mówi Marek Żerański, aktor Teatru Polskiego.

Rz: Czy każdy aktor Teatru Polskiego może przyjœć do dyrektora Opatowicza, zaproponować mu monodram i mieć w biografii takš premierę jak „Tworki" w pana wykonaniu?

Marek Żerański: Dla dyrekcji taki wniosek to duże wyzwanie. Proces decyzyjny w przypadku „Tworek" był więc długi i chybotliwy. Trwał dłużej niż dwa lata. Z mojej strony działało silne przekonanie, że warto i trzeba „Tworki" zrobić. Ostateczna decyzja o realizacji przedstawienia zapadła niespełna trzy miesišce przed premierš. Być może okolicznoœci sprzyjały, bardziej niż mogę to sobie uœwiadomić. Być może pomysł przeniesienia powieœci Bieńczyka na scenę znalazł już wówczas wystarczajšce uzasadnienie merytoryczne. Udało się też wypracować obietnicę dodatkowych œrodków z budżetu biura kultury. Myœlę, że dla dyrekcji ważny był dobór tekstu, moment, w jakim znajduje się teatr, i to, gdzie zabrnęła nasza rzeczywistoœć, a nie tylko moja propozycja. Nie każdy aktor pragnie takiego sprawdzianu jak monodram. Pomimo wsparcia teatru trzeba codziennie usprawiedliwiać koniecznoœć swojego działania i przekuwać je na konkretne dyrektywy wobec siebie i innych. Działa się samotnie. Mimo to – vouloir c'est pouvoir: dla chcšcego nic trudnego!

Marek Bieńczyk jest tłumaczem Milana Kundery, eseistš, znawcš wina i autorem dwóch powieœci, w tym wspomnianych „Tworek". Jak doszło do tego wyboru?

Kwestie grozy i Arkadii poruszane w Tworkach sš nadzwyczaj aktualne. Marek Bieńczyk w niezwykły sposób sublimuje z rzeczywistoœci wštki na pograniczu optymizmu, ironii i melancholii. Lubi opowiadać. Stworzył œwietne narzędzie dla teatru. Jest w nim coœ dla mnie właœciwego, dobrze leżšcego zarówno między słowami, jak i w ich relacjach do siebie. Ale pomógł też przypadek. Grałem kiedyœ Gustawa-Konrada w Warszawie, w Cytadeli, i Marek był wówczas obecny. Nie pozostał obojętny. Zrzšdzeniem losu dowiedziałem się o tym po dwóch latach w pocišgu do Krakowa, gdy wsiadłem do tego samego co on przedziału. Rozmawialiœmy. PóŸniej przeczytałem, co tylko było do dostania z jego ksišżek, i „Tworki" po pierwszej lekturze stały się wyzwaniem. To było ponad dziesięć lat temu, ale utrzymaliœmy kontakt. Doszły do tego wszystkiego zabawne koincydencje: Marek urodził się 6 lipca, a ja 7 lipca. A dzieli nas tyle lat, ile bohaterka „Tworek" Sonia miała przed napisaniem listu.

Mamy w powieœci do czynienia z paradoksalnš sytuacjš: poza murami trwa wojna, a szpitalu psychiatrycznym panuje względna normalnoœć, wszakże do czasu. Jakš historię pan opowiada podczas spektaklu, bo przecież całej ksišżki pokazać się nie da.

Paweł Kamza potrafi budować sugestywne obrazy, które wypełniajš w pewnej mierze to, czego nie udało się zmieœcić w słowach. Historia wiodšca to wštek Jurka i postaci z jego otoczenia. To Antyplaton, Sonia i Olek, Marcel i Anna. Zakładam, że życie za murami Tworek było w owym czasie stabilne niczym kondycja psychiczna tamtejszych pacjentów. Ale zdarzało się, że zwykli Polacy ze wspólnoty wykluczeni przez odmiennoœć tradycji i wyglšdu uzyskiwali wewnštrz murów na chwilę spokój, jak u Pana Boga za piecem. W ksišżce uzyskujš oni czas, by w fikcyjnej Arkadii wycisnšć esencję życia z danych im dni, tak jak Sonia żyjšca w Tworkach, pracujšca, kochajšca i kochana, która w obliczu płonšcego getta podejmuje decyzję ostatecznš. Podobnie jest z Marcelem i Annš. Okazuje się, że dla grozy nie ma murów nie do pokonania. Istotne jest to, że historia jest opowiadana przez przedstawiciela kolejnego po Bieńczyku pokolenia, które wojny nie zaznało, a i tak jš w sobie nosi. Stšd prolog.

Jakim doœwiadczeniem był dla pana udział w spektaklach Opryńskiego – „Bracia Karamazow" i „Lód"?

Kluczowym, tak jak współpraca z Instytutem Grotowskiego czy Daisuke Yoshimoto. W przypadku „Braci" powstał wybitny spektakl. W konfrontacji z widowniš Moskwy, Kijowa i Sibiu wyszliœmy z tarczš. Było to porywajšce doœwiadczenie formowania zespołu, kształtowania œrodków wyrazu współbrzmišcych z ideš i scenografiš. Ożywianie obrotowej sceny zaprojektowanej przez Jerzego Rudzkiego było fascynujšce. Tradycja niezależnego teatru studenckiego wsparta dzisiejszym zapleczem technicznym w rękach wybitnych kolegów i koleżanek sprawdziła się œwietnie. W sensie ludzkim – wzišłem głęboki oddech. Dziękuję Januszowi Opryńskiemu za wspólnš podróż.

Skšd wzięła się pana operowa przygoda i udział w dwóch spektaklach Mariusza Trelińskiego?

Z sympatii do Mariusza Trelińskiego, którš odwzajemnia, i z pozytywnego doœwiadczenia pracy przy jego filmie „Egoiœci". Mimo to pierwsza współpraca z Operš Narodowš zaczęła się od regularnego przesłuchania. Reżyser postawił od razu duże wyzwanie, a to, co zaproponowałem, mieœciło się w jego koncepcji. Zależało mi na tym, żeby zagrało. Œwiaty Mariusza sš niebanalne, wyzywajšce, opakowane w olœniewajšcy rozmach inscenizacji. Machina Teatru Wielkiego oglšdana od œrodka wydaje się nie mieć końca, wcišga jak labirynt. Mam też w sobie a priori zgodę na reżyserię Mariusza i poczucie podobnej osmozy jak w zetknięciu z twórczoœciš Marka Bieńczyka. Czuję się w tej sytuacji swobodnie. Mariusz Treliński, nawet w rozległych przedsięwzięciach, jak realizacje w Operze Narodowej, kultywuje dbałoœć o detale aktorskie. To godne szacunku, poruszajšce.

Grajšc w Szczecinie, mieszka pan w Warszawie. Dlaczego?

Urodziłem się i zostałem uformowany w Warszawie, oddycham Warszawš. „Tworki" to także narracja warszawska. Szczecin otworzył się na mnie w chwili, gdy tego potrzebowałem, mam więc zobowišzanie i spłacam je, grajšc, lecz jest to w moich oczach miasto niepokoju i niestałoœci. Miasto podróżników. Nie umiem w nim osišœć właœnie dlatego, że we krwi dzięki rodzinie matki mam Warszawę, zaœ ze strony ojca – Kurpie. Jak pisze Rylski, jestem ulepiony z mazowieckiej biedy. Mam potrzebę, by o tym opowiadać, a zwišzek z Warszawš, z Mazowszem jest tak naturalny i niemożliwy do porzucenia, jak naturalny jest dla mnie stan podróży.

A Teatr Polski w Szczecinie – jakie to miejsce na teatralnej mapie kraju?

To teatr, który ma zawsze komplety na widowni. Blisko zwišzany z niewiarygodnie mu oddanš szczecińskš publicznoœciš. „Pożar w Burdelu" nie wywoła u niej oczekiwanych emocji, ale spotkanie z profesorem Bonieckim – owszem. To teatr niezmiennie przywišzany do literatury w muzyce i na odwrót, bezwzględnie wierny nostalgii za Krakowem i osadzony w swoim stylistycznym status quo. Trwa, a czas płynie obok. Jest na teatralnej mapie osobnš galaktykš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL