Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Medalowe tempo wydawania pieniędzy

Opolski urzšd marszałkowski przeprowadził już 119 naborów na 3,15 mld zł. To 79,2 proc. puli dla regionu na lata 2014–2020.
AdobeStock
Opolszczyzna zajmuje pierwsze miejsce wœród regionów pod względem zatwierdzonych wniosków o płatnoœć ze wsparciem Unii. Podpisane już umowy z beneficjentami dajš jej trzecie miejsce w kraju.

W regionalnym programie operacyjnym (RPO) na lata 2014–2020 Opolszczyzna ma do wydania niemal 945 mln euro, z czego ponad 679 mln euro stanowiš pienišdze z Unii (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny). Reszta to pienišdze krajowe – publiczne i prywatne.

Urzšd marszałkowski przeprowadził dotšd 119 naborów na łšcznie 3,15 mld zł. To już 79,2 proc. całej puli wsparcia Opolszczyzny na lata 2014–2020. Wnioski zatwierdzone do realizacji (płatnoœci) wynoszš ponad 2,55 mld zł. Z tego podpisano już umowy na blisko 2,2 mld zł. Stanowi to ponad 55 proc. przyznanej regionowi kwoty RPO.

– Daje nam to trzecie miejsce wœród województw po pomorskim i wielkopolskim, które już doganiamy – mówił Jacek Partyka, wicedyrektor departamentu programów operacyjnych w opolskim Urzędzie Marszałkowskim, podczas styczniowego posiedzenia komitetu monitorujšcego wykonywanie RPO.

Dodał, że opolskie „nadal prowadzi wœród regionów pod względem zatwierdzonych wniosków o płatnoœć – stanowiš one niemal 15 proc. całej kwoty RPO".

I na tym nie koniec. Na I kwartał samorzšdowcy zaplanowali kolejnych 15 naborów wniosków na całkowitš kwotę niemal 227 mln zł.

Co zyska Opolszczyzna i jej mieszkańcy, jeżeli wykorzysta wszystkie przyznane fundusze? Jak wyliczyli samorzšdowcy, regionalnej gospodarce przybędzie 0,5 tys. ha przygotowanych terenów inwestycyjnych, w miastach i miasteczkach termomodernizacji doczeka się 77 budynków. 1156 przedsiębiorstw otrzyma dofinansowanie do swoich pomysłów na rozwój.

W tak dziœ ważnej dziedzinie naszego życia, jak ochrona œrodowiska, na OpolszczyŸnie przybędzie 100 km sieci kanalizacyjnych i 35 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zapobieganie zagrożeniom, z których największe od dziesięcioleci stanowi w regionie powódŸ, to kolejny obszar, który skorzysta z bezzwrotnego wsparcia. Dostanš je trzy obiekty małej retencji. A 1575 osób – mieszkańców terenów zalewowych i nadrzecznych – zacznie spać spokojniej dzięki inwestycjom w infrastrukturę ochronnš.

W transporcie przybędzie 98 km przebudowanych/zmodernizowanych dróg i 140 km unowoczeœnionych linii kolejowych. W obszarze edukacji dofinansowanie dostanie 100 przedszkoli oraz 14 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego. Służba zdrowia to m.in. wsparcie dla dziesięciu oœrodków opieki nad osobami zależnymi i ponad 54 tys. osób objętych usługami zdrowotnymi.

Przez ostatnie 25 lat polskie samorzšdy nauczyły się skutecznie sięgać po unijnš pomoc. Opolszczyzna jest tu w czołówce i nie zwalnia tempa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL