Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Nowe drogi, nowe ronda

Drogowcy będš pracować m.in. na obwodnicy Malni i Choruli i na trasie Opole–Namysłów.
AdobeStock
Niemal 200 mln zł przeznaczy w tym roku Zarzšd Dróg Wojewódzkich w Opolu na budowę i remonty tras wojewódzkich w regionie. A w ramach rzšdowego programu dla gmin i powiatów rozdzielone będš 32, 6 mln zł.

W 2017 r. Zarzšd Dróg Wojewódzkich w Opolu na budowę i remonty wydal ponad 130 mln zł, realizujšc ok. 30 inwestycji na drogach regionu. W tym największš w historii – obwodnicę Czarnowšsów. – Nowa droga to przede wszystkim lepszy dojazd z Opola do Namysłowa i zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców – tłumaczyli ZDW.

Urzędnicy sš przekonani, że nowy przebieg obwodnicy odcišży tereny zabudowane od ruchu, zwłaszcza ciężkiego, co w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji: pomoże rozładować korki i poprawi dojazd do Elektrowni Opole.

23 inwestycje

Dużo się będzie działo na opolskich drogach także w tym roku. Kilka inwestycji ZDW rozpoczšł już pod koniec 2017 roku, a ich zakończenie zaplanowano na rok bieżšcy. W roku 2018 na drogach wojewódzkich zaplanowano 23 inwestycje warte ponad 187 mln zł. Majš przede wszystkim podwyższyć bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców, ale też poprawić dojazd do rejonów przemysłowych i turystycznych.

Najbardziej oczekiwanš inwestycjš jest budowa obwodnicy Malni i Choruli. – To pierwsza na OpolszczyŸnie obwodnica budowana w nowoczesnej technologii betonowej. Połšczy ona jednš z najnowoczeœniejszych cementowni Europy z autostradš, odsuwajšc ruch ciężarowy od podopolskich miejscowoœci – tłumaczy Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka województwa opolskiego.

Znaczenie dla regionu ma też budowa drogi wojewódzkiej Opole–Namysłów. To jeden z najważniejszych traktów komunikacyjnych i połšczenie z południem Wielkopolski i wschodniš częœciš Dolnego Œlšska. – Po zakończeniu obwodnicy Czarnowšsów i budowie mostu w Krzywej Górze czas na następne etapy prac: odcinki Ładza–Pokój oraz Biestrzykowice–Jastrzębie – mówi Arkadiusz Branicki, rzecznik ZDW w Opolu.

Dalsze prace zwišzane z wyprowadzeniem ruchu z centrum będš prowadzone przy obwodnicy Dobrodzienia, bo ruchliwa trasa Gliwice–Olesno i ciasna zabudowa małego miasta nie idš w parze z bezpieczeństwem zarówno mieszkańców, jak i kierowców.

– W zasadzie już jest postępowanie przetargowe na obwodnicę Myœliny prowadzone przez GDDKiA, więc wiemy, że ta nasza obwodnica, która dopina całoœć tego układu drogowego w okolicach Dobrodzienia, może wystartować. Dlatego w tym roku planujemy rozpoczšć jej budowę, która wyprowadza zupełnie ruch tranzytowy z tej miejscowoœci – mówi Szymon Ogłaza, wicemarszałek województwa opolskiego.

W tym roku ma się zakończyć rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowoœci Nowa Cerekwia, która pochłonie 13,8 mln zł oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowoœci Branice kosztem 12,7 mln zł.

W regionie zaplanowano też dwie ważne inwestycje drogowe z punktu widzenia turystki. To remont drogi wojewódzkiej 409 w Mosznej. – Przebudowane zostanie nawierzchnia, skrzyżowania i całš infrastruktura. Powstanš nowoczesne chodniki i œcieżki rowerowe – wylicza Violetta Ruszczewska.

Prace będš prowadzone też na drodze wojewódzkiej 414 na trasie Biała–Prudnik. – To ostatni odcinek drogi w tereny górskie i wypoczynkowe województwa. Ze względu na pomnik przyrody i miejsca bytowania chronionych chrzšszczy droga uzyska nowy przebieg, nie zaburzajšc istniejšcego ekosystemu – tłumaczy Arkadiusz Branicki. Dodaje, że 6 km nowych œcieżek rowerowych pozwoli na bezpieczne przejechanie trasy od ronda w Prudniku do Białej.

Rzšdowe miliony

W 2017 r. ramach rzšdowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 kwota dla województwa opolskiego wyniosła 32,6 mln zł.

– Dzięki temu wsparciu udało się wyremontować 54 km dróg gminnych i powiatowych, a dofinansowaniem objęto 34 zadania (15 projektów dla dróg powiatowych i 19 projektów dla dróg gminnych) – wylicza Martyna Kolemba, rzeczniczka wojewody opolskiego. Dodaje, że dotacja na rok 2018 przyznana w ramach programu dla województwa opolskiego jest taka sama jak rok wczeœniej.

– W wyniku naboru do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 26 projektów, w tym osiem dla dróg powiatowych i 18 dla dróg gminnych – mówi Martyna Kolemba. Podkreœla, że dzięki tym projektom możliwe będzie zrealizowanie zadań obejmujšcych 33,93 km dróg gminnych i powiatowych.

Urzędniczka podkreœla, że liczba projektów – a w konsekwencji długoœć wyremontowanych dróg – może się zwiększyć w zwišzku z uwolnieniem œrodków w ramach programu, na przykład poprzez oszczędnoœci powstałe w przetargach.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL