Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Lubelszczyzny

Spadkobiercy Sebastiana Klonowica

Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis z dyrygentem Przemysławem Fiugajskim na czele.
Filharmonia Lubelska/materiały prasowe
„La serva padrona" 22 grudnia to najbliższy koncert Zespołu Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis.

Zespół muzyki dawnej rozpoczšł działalnoœć w Filharmonii Lubelskiej w sezonie artystycznym 2016/2017. Stała się ona zwieńczeniem zarówno marzeń dyrekcji, widzów, jak i i samych filharmoników, którzy fascynujš się muzykš dawnš i jš grajš.

Wiele planów dotyczšcych zespołowego życia muzycznego jest trudnych, jednak te zwišzane z zespołem muzyki dawnej sš szczególnie skomplikowane. Taka orkiestra wymaga bowiem autentycznych instrumentów z epoki lub ich wiernych lutniczych kopii. Nie mniej ważna jest wiedza z zakresy kultury i obyczajów wieków minionych.

Wszystkie te wymagania nie osłabiajš jednak dšżenia młodych pokoleń muzyków do podejmowania muzycznej tradycji. Z jednej strony chcš popularyzować dziedzictwo artystyczne dawnych wieków, z drugiej odkrywać je dla siebie, bo przecież wiele utworów nie było granych od dawna, a nie sš znane nawet dobrze wyrobionym współczesnym melomanom.

Jak podkreœlał Jan Sęk, dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej, Lublin jest najlepszym dowodem na nieodkryte bšdŸ szerzej nieznane muzyczne wštki przeszłoœci. Dobrym przykładem promieniowania muzyki dawnej na LubelszczyŸnie jest słynny Jan z Lublina, autor „Tabulatury".

Także wybitny przedstawiciel lubelskiego renesansu Sebastian Klonowic, zmarły w Lublinie w 1602 roku, objawił swój kompozytorski talent. Nazwa lubelskiego zespołu muzyki dawnej nawišzuje do niego – Klonowic był bowiem członkiem Konfraterni Literackiej przy koœciele pw. œw. Ducha. Nawišzanie do jej tradycji podkreœla pamięć o dokonaniach cechów i bractw muzyków lubelskich w czasach I Rzeczypospolitej.

Dyrygentem zespołu jest Przemysław Fiugajski. Funkcję prymariusza pełni Robert Bachara, wybitny skrzypek specjalizujšcy się w wykonawstwie muzyki dawnej. Podczas koncertu inaugurujšcego działalnoœć orkiestry można było usłyszeć kilka utworów Jana Sebastiana Bacha. Od tego czasu zespół w pełnym lub nieco mniejszym składzie występuje regularnie w Filharmonii Lubelskiej, a w wykonaniu muzyków można było usłyszeć już m.in. kompozycje z repertuaru Telemanna, Bacha, Corellego, Abla czy Vivaldiego.

Znamy już terminy nadchodzšcych koncertów Konfraterni. W pištek 22 grudnia w Sali Koncertowej Filharmonii Lubelskiej usłyszeć będzie można „La serva padrona". Bohaterami wieczoru będš Marta Boberska – Serpina, Sławomir Jurczak – Uberto, Przemysław Fiugajski – Vespone, dyrygent. Z kolei w niedzielę 18 lutego orkiestra przedstawi dzieło „Harmonia Artificiosa" von Bibera. W niedzielę 18 marca zaplanowano „Józefinki na pięciolonii". Konfraternia wykona symfonię nr 6 „Poranek", symfonia nr 7 „Południe" oraz symfonię nr 8 „Wieczór" Haydna. 28 marca odbędzie się „Koncert pasyjny" z udziałem Iwony Lubowicz (sopran) i Doroty Lachowicz (alt). Przemysław Fiugajski poprowadzi wykonanie „Concerto f-moll" oraz „Sinfonia h-moll" Vivaldiego, a także „Stabat mater" Pergolesiego.

W kwietniowym programie pojawi się „Mesjasz" Händla z udziałem Olgi Pasiecznik (sopran), Jakuba Jana Monowida (kontratenor), Sylwestra Smulczyńskiego (tenor) i Andrzeja Klimczaka (bas). Wystšpi również Chór Lutnia Lubelska Filharmonii im. H. Wieniawskiego.

Chór zainaugurował działalnoœć 26 stycznia 2014 r. pod batutš maestro Sławka A. Wróblewskiego wykonaniem wraz z Orkiestrš Symfonicznš Filharmonii Lubelskiej IX Symfonii van Beethovena, wieńczšcej prezentację pełnego cyklu dziewięciu symfonii wielkiego klasyka w sezonie artystycznym 2013/2014.

Inicjatorem powstania chóru jest dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej Jan Sęk, a kierownictwo artystyczne zostało powierzone Elżbiecie Krzemińskiej. Chór aktywnie włšcza się w tworzenie oferty kulturalnej Lublina oraz województwa lubelskiego, prowadzi cykl projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Repertuar obejmuje dzieła sakralne i œwieckie kompozytorów polskich i obcych poczšwszy od œredniowiecza aż po czasy współczesne, małe formy muzyczne, symfonie, opery oraz twórczoœć oratoryjno-kantatowš.

Występy zespołu były rejestrowane przez TVP Historia („W cieniu maków czerwonych", „Adwentowe oblatum") oraz przez Polskie Radio (prawykonanie „Benedictus" Pawła Buczyńskiego).

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: j.cieslak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL