Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Infrastruktura rzšdzi w głosowaniu mieszkańców

W przyszłym tygodniu będš znane wyniki budżetu obywatelskiego w Lublinie. W częœci miast regionu wiadomo już, jakie projekty będš realizowane w jego ramach.

W Białej Podlaskiej czy w Chełmie wygrały projekty infrastrukturalne, takie jak chodniki i drogi, czy sportowe, jak budowa boisk czy siłowni plenerowych. W Lublinie we wtorek zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Do rozdzielenia było 15 mln zł, z czego 6 na projekty duże, a 9 mln zł na projekty małe.

– W tym roku mieszkańcy zgłosili 157 pomysłów – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Najwięcej projektów dotyczyło budowy i remontu dróg, remontu infrastruktury sportowej. Ale były też bardziej kreatywne, jak Rezerwat Dzikich Dzieci, czyli park kreatywnoœci i kontaktu z przyrodš dla najmłodszych, czy sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku z interaktywnš ekspozycjš przybliżajšcš prawa fizyki. Pomysłodawca chciał, by powstał on na pl. Teatralnym. Do etapu głosowania przeszło 120 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców. Dlaczego niemal 40 odpadło?

– Inwestycje były zlokalizowane na działkach nienależšcych do miasta lub o które toczš się postępowania o zwrot byłym właœcicielom albo kwoty projektów przekraczały możliwoœci budżetu obywatelskiego, albo pomysły obejmowały zadania, które nie należš do katalogu zadań własnych gminy – wylicza Beata Krzyżanowska. W tym roku zmienił się podział kwot w budżecie obywatelskim. Wartoœć projektów małych musiała zamknšć się w przedziale 25–300 tys. zł, a dużych od 300 001 do 1,2 mln zł. W sumie na projekty małe przeznaczono 9 mln zł, na duże – 6 mln zł.

Poza tym każda z dzielnic miała zagwarantowane 150 tys. zł na jeden poddany pod głosowanie projekt, o ile na jej terenie w wyniku głosowania nie będzie realizowany żaden projekt inwestycyjny. – Dodatkowo projekty duże mogš być tylko i wyłšcznie projektami infrastrukturalnymi, czyli dotyczšcymi inwestycji miejskich, takich jak m.in. budowy, remonty czy przebudowy infrastruktury – opowiada rzecznik prezydenta Lublina.

W tym roku w formie papierowej można było głosować tylko osobiœcie, bo w poprzednich latach zdarzało się, że jedna osoba hurtowo przynosiła karty z poparciem dla wybranego projektu. Głosowanie rozpoczęło się 23 wrzeœnia i trwało do 10 paŸdziernika do godz. 20. – Mogli w nim brać udział wszyscy mieszkańcy Lublina, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie głosowały czy składały projekty za zgodš opiekunów prawnych – tłumaczy Beata Krzyżanowska. Mieszkańcy miasta mogli głosować na jeden mały i jeden duży projekt. W tym roku głosowało 38,5 tys. lublinian, z czego 37 tys. przez internet. Wyniki tegorocznego głosowania miasto ogłosi w przyszłym tygodniu.

To już jego czwarta edycja. Do tej pory zrealizowano 54 projekty na kwotę 20,1 mln zł. – Największš popularnoœciš cieszš się miejsca zielone, w szczególnoœci skwery, place zabaw i siłownie pod chmurkš – mówi Krzyżanowska.

W Białej Podlaskiej w tym roku odbyła się druga edycja budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy decydowali, na co wydać milion złotych. Wyniki miasto ogłosiło na poczštku paŸdziernika. Wygrały projekty infrastrukturalne. Najwięcej, bo 1212 głosów zyskał pomysł dotyczšcy modernizacji chodnika przy ul. Łukaszyńskiej i wokół Przedszkola Samorzšdowego nr 14.

W Chełmie w tegorocznej, czwartej, edycji głosowało ponad 4,5 tys. osób, większoœć elektronicznie. Wybrano dziesięć projektów. Najwięcej głosów poparcia, 584, zyskała modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Inwestycja ma kosztować 250 tys. zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL