Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Miliony na miejskš komunikację

Władze Lublina kupiš 15 nowych trolejbusów. Œredni wiek jeżdżšcych dziœ po ulicach miasta to zaledwie cztery lata
Fotorzepa, Robert Horbaczewski
Lublin, Zamoœć, Chełm i Puławy modernizujš komunikację miejskš. Skorzystajš na tym także sšsiednie gminy.

Samorzšd Puław już rozstrzygnšł przetarg na dostawę 13 nowych niskopodłogowych, klimatyzowanych autobusów spełniajšcych normy spalania Euro6. Miasto kupi 10 pojazdów zdolnych zabrać do 90 pasażerów i trzy pojazdy œrednie do przewozu 75 osób. Do końca wrzeœnia za niespełna 14 mln zł dostarczy je firma MAN. – Niestety, nie udało się rozstrzygnšć drugiej częœci przetargu na zakup trzech autobusów w klasie mini do 45 osób. Nie wpłynęła żadna oferta. Będziemy przetarg ponawiać – mówi Henryk Mizak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach.

MZK kupi też pojazd serwisowy, a na dachach 19 posiadanych solarisów zamontuje instalacje fotowoltaiczne. Ponadto na terenie miasta wybudowanych zostanie 29 wiat przystankowych. Inwestycje to element projektu „Rozwój zrównoważonego transportu łšczšcego Puławy i jego obszar funkcjonalny". Jego wartoœć to 25 mln zł, z czego 13,5 mln zł to œrodki unijne.

Z projektu, oprócz miasta Puławy, skorzystajš też gminy oœcienne: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn, które wchodzš w skład Miejskiego Obszaru Funkcyjnego Miasta Puławy. Włodarze tych gmin wybudujš pętle, zatoki i perony autobusowe, zamontujš wiaty przystankowe, a także tablice œwietlne z informacjš przystankowš.

Henryk Mizak podkreœla, że to kolejny duży projekt modernizacyjny realizowany przez puławskie MZK – spółka kupiła już wczeœniej 21 autobusów. – Razem z tymi autobusami, które teraz kupujemy, œredni wiek naszego taboru nie będzie przekraczać pięciu lat – podkreœla Henryk Mizak.

Autobusy w hubie

10 autobusów o minimalnej pojemnoœci 86 pasażerów kupi też Miejski Zakład Komunikacji w Zamoœciu. Pojazdy będš klimatyzowane, niskopodłogowe, ekologiczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, bo nie wpłynęła żadna oferta. Miasto jeszcze w tym miesišcu ogłosi kolejny.

W ramach projektu, którego celem jest modernizacja miejskiego transportu publicznego, samorzšd Zamoœcia chce stworzyć też hub komunikacyjny. Powstanie na ulicy Peowiaków w sšsiedztwie starówki. – Inwestycja ma ułatwić komunikację i transport mieszkańcom Zamoœcia i okolicznych miejscowoœci, a także turystom. Miejsce ma integrować transport publiczny – mówi Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Zamoœciu.

Użytkownicy będš mogli zostawić swój samochód na wyznaczonym parkingu i przesišœć się do autobusu, busa, szynobusa lub na rower. W planach jest m.in. budowa przechowalni rowerów czy stojaki na jednoœlady z sezonowym serwisem. A także miejsca do ładowania elektrycznych samochodów i rowerów. Łšczna wartoœć projektu to 16 mln zł, z czego 11 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych.

Do rozbudowy sieci transportu miejskiego przygotowuje się miasto Chełm. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie realizowało projekt pod nazwš „Budowa nieskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym". Jego koszt to około 12 mln zł, z czego 2,5 mln zł przeznaczono na zakup dwóch autobusów niskopodłogowych. Projekt przewiduje też m.in. przebudowę placu dworcowego, inwestycje drogowe.

Pół miliarda inwestycji

Konsekwentnie transport miejski rozbudowuje Lublin, który w cišgu ostatnich lat na zakup autobusów i trolejbusów, rozbudowę trakcji trolejbusowej, budowę nowej zajezdni przy ul. Grygowej i nowe przystanki pozyskał ponad 500 mln zł unijnych dotacji.

Miasto postawiło przede wszystkim na rozwój ekologicznej sieci trolejbusowej. Dziœ po lubelskich ulicach jeŸdzi 110 nowoczesnych trolejbusów, których œredni wiek to zaledwie cztery lata. Miasto w cišgu ostatniej dekady wybudowało 71 km sieci trolejbusowej (dziœ ma ona 131 km długoœci) i 10 stacji zasilajšcych. Samorzšd inwestuje też w ekologicznš komunikację autobusowš. Tabor MPK (oprócz trolejbusów) liczy 211 autobusów.

W ubiegłym roku miasto rozstrzygnęło następne cztery przetargi na dostarczenie kolejnych 15 trolejbusów i 23 nowoczesnych autobusów o łšcznej wartoœci 70,2 mln zł. Przegubowe, 18-metrowe trolejbusy i osiem nowych,12- metrowych autobusów do końca maja dostarczš spółki Ursus Bus i Konsorcjum Ursus Bus 11. Wczeœniej, bo do końca marca, 15 autobusów przegubowych ma dostarczyć spółka Solaris Bus & Coach. Wszystkie pojazdy będš niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w monitoring.

Lublin włšczył się też w projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Miasto chce kupić trzy pojazdy zasilane zmagazynowanš energiš elektrycznš z opcjš zasilania bateriami wodorowymi. Autobusy majš być zaprojektowane od podstaw. Jeœli testy okażš się pomyœlne, samorzšd nie wyklucza zakupu dwóch pojazdów o długoœci 18 metrów i 29 pojazdów o długoœci 12 metrów.

Niezależnie od rzšdowego programu rozwoju elektromobilnoœci władze Lublina planujš zakup kilkudziesięciu autobusów elektrycznych współfinansowanych z UE. Miasto chce kupić 32 autobusy w ramach projektów podstawowych oraz 34 z projektów rezerwowych. – Chcemy kupować je systematycznie do 2020 roku, w miarę rozstrzygania konkursów – mówi Anna Zalewska z Zarzšdu Transportu Miejskiego w Lublinie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL