Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Kiedy Lublin był stolicš

Lublin ma szczególne powody, aby œwiętować stulecie odzyskania niepodległoœci. To tu w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. powstał pierwszy rzšd polski, którego premierem został Ignacy Daszyński.

Urzędował w pałacu Lubomirskich, który dziœ jest siedzibš wydziału politologii UMCS, a w połowie 2019 r. powstanie w nim Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Stolicš niepodległej Polski Lublin był przez kilka dni. 12 listopada ster rzšdów Daszyński przekazał Piłsudskiemu.

W 1918 r. powstał również Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedyna taka uczelnia niepubliczna między Berlinem a Władywostokiem w czasach słusznie minionych. Lubelski lipiec 1980 r. to zaœ symbol robotniczych strajków, które rozpoczęły się w Œwidniku i w Lublinie, a potem rozlały się na cały kraj.

Samorzšd chce więc godnie uczcić rozpoczęte obchody. W planie sš dwa duże widowiska plenerowe poœwięcone tematyce niepodległoœci. Jedno, w stulecie powstania rzšdu Ignacego Daszyńskiego, wyreżyseruje Janusz Opryński, twórca spektaklu „Sen o mieœcie", który podczas obchodów 700-lecia Lublina zgromadził tłumy widzów. Drugim z widowisk ma być Koncert Wolnoœci poœwięcony wydarzeniom lubelskiego lipca. Do tego wystawy „Droga do niepodległoœci" i „100 lat lubelskiego przemysłu". I oczywiœcie stulecie KUL.

Rocznicę przypomni również kilkadziesišt inicjatyw oddolnych mieszkańców i instytucji, które dofinansuje miasto w formie minigrantów. Na œwiętowanie niepodległoœci Lublin przeznaczył 3,8 mln zł. Mottem obchodów będzie hasło „Inspiruje nas wolnoœć".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL