Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Małopolska

Snieżno-lodowe atrakcje krakowskiego Muzeum Inżynierii Miejskiej

Ogród Doœwiadczeń od kwietnia do paŸdziernika ubiegłego roku odwiedziło 100 tys. osób
Fotorzepa/Piotr Guzik
Lawina, igloo, tor saneczkowy, skocznia narciarska... Dla goœci krakowskiego Muzeum Inżynierii Miejskiej przygotowano œnieżno-lodowe atrakcje.

Projekt zakłada budowę blisko 30 modeli edukacyjnych, które uzupełniš letniš ofertę muzeum. Pozwolš na zbadanie natury poœlizgu, spojrzenie na œwiat przez soczewki lodowe wreszcie stwierdzenie, czy brudny lód rzeczywiœcie topi się szybciej.

Ogród Lema

Zimowe eksponaty uzupełniš działajšcy od 2007 roku Ogród Doœwiadczeń im. Stanisława Lema, stanowišcy szeœciohektarowy wycinek Parku Lotników Polskich. Urzšdzenia działajšce obecnie od kwietnia do paŸdziernika przybliżajš zjawiska optyczne i akustyczne, oswajajš z mechanikš i hydrostatykš. Dla przyszłych geologów wybudowano Geo-gródek (złożony ze skał, których cechš wspólnš jest obecnoœć w architekturze Krakowa), a całoœć wizyty uprzyjemnia obecnoœć aromatycznych roœlin, które majš za zadanie uœwiadomić, że zapach może przywołać wspomnienia sprzed wielu lat. Goœcie majš także do przejœcia zielony Lem-birynt ukwiecony cytatami z twórczoœci Stanisława Lema.

Jak informuje Aleksandra Błaszczak, kierownik działu promocji MIM, od 20 kwietnia do 31 paŸdziernika ogród odwiedza blisko 100 tysięcy goœci. Pora na wydłużenie sezonu.

– Zależało nam, aby oferta Ogrodu Doœwiadczeń, który aktualnie zaprasza goœci od wiosny do póŸnej jesieni, była wzbogacona o atrakcje zimš – podkreœla dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej Piotr Gój.

– Obecnie mamy 70 modeli edukacyjnych, częœć z nich (około 60 procent) może być użytkowana zimš – dodaje Aleksandra Błaszczak, wskazujšc m.in. na naukowš siłownię, w której, przy odrobinie gimnastyki, można zbadać możliwoœci ludzkiego organizmu.

Finansowanie z trzech Ÿródeł

Budowę i rozbudowę letniego Ogrodu Doœwiadczeń sfinansowano ze œrodków UE (Europejski Fundusz Społeczny, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013), z funduszy gminy Kraków oraz ze œrodków własnych muzeum. W planach kolejna modernizacja – odnowiona zostanš m.in. strefa wejœcia, œcieżki, mała architektura i oœwietlenie, zaplanowano też ustawienie 70-metrowych kontenerów, w których powstanš całoroczne sale edukacyjne.

Także zimowa częœć ogrodu zostanie sfinansowana przy udziale pieniędzy unijnych – na ponad 4,8 mln złotych łšcznych kosztów złożš się m.in. wpływy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz funduszy gminy miejskiej Kraków (po 2 mln złotych). Prace majš ruszyć w 2018 roku, oddanie inwestycji zaplanowano na rok 2019.

Muzeum Inżynierii Miejskiej powołano w 1998 roku, mieœci się w dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy œw. Wawrzyńca. Dziœ zwiedzajšcy majš do obejrzenia kilka wystaw stałych, m.in. „Inżynieryjny portret miasta", czyli obraz technicznego rozwoju Krakowa, oraz „Motokulturę" prezentujšcš historię motoryzacji (zwłaszcza polskiej). Muzeum opiekuje się także Krakowskim Szlakiem Techniki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL