Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Wyroby medyczne - korzystne zmiany dla pacjentów

Fotolia.com
5 grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rzšdowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporzšdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Uwagi można zgłaszać do 12 grudnia 2017 r.

Co zawiera projekt

Wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, resort zdrowia chce wprowadzić poniższe zmiany.

- 30 maja 2017 r. minister zdrowia zadeklarował, że System Cišgłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) będzie refundowany. Projektowane przepisy spełniajš tę obietnicę.

Chce rozszerzyć wykaz wyrobów medycznych o:

- zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,

- wyroby medyczne do CGM-RT – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.

- W zwišzku z licznymi proœbami pacjentów o umożliwienie (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych, wprowadzono zmianę.

- Zwiększono limity iloœciowe na œrodki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesišc.

- Rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetokš œlinowš.

Dzięki tym zmianom pacjenci będš mieli łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych, co przełoży się na poprawę jakoœci ich życia.

Uwaga

- Projektowana regulacja nie obejmuje finansowania ze œrodków publicznych Flash Glucose Monitoring (FGM), ponieważ system ten nie jest tożsamy z systemem CGM-RT.

- Do Ministerstwa Zdrowia wpłynšł wniosek o refundację nowej grupy wyrobów medycznych – systemów cišgłego monitorowania glikemii wymagajšcych aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych, w tym FGM. Resort zwrócił się o opinię w tej sprawie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Rady Przejrzystoœci.

Ministerstwo zapewnia, że nieustannie pracuje nad tym, aby zwiększać dostęp pacjentów do wyrobów medycznych.

Akty prawne

Projekt rozporzšdzenia zmieniajšcego rozporzšdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL