Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Zbiórka niewykorzystanych leków dla ubogich jest nielegalna

123RF
Wrocławscy studenci farmacji odwołali zbiórkę niewykorzystanych leków dla ubogich. Główny inspektor farmaceutyczny przypomina, że to nielegalne.

Zbiórka „Przynieœ leki do apteki" była organizowana przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji już po raz kolejny. Zgromadzone przez studentów nieprzeterminowane leki miały zostać przekazane Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei, a ono – rozdać je ubogim chorym.

Wrocławianie chętnie włšczyli się do akcji, a studenci dyżurujšcy w prowadzšcej zbiórkę Aptece Akademickiej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym uzbierali sporo farmaceutyków.

– W zwišzku z zastrzeżeniami studenci odwołali akcję. Leki, które zostały zebrane, zostanš przekazane do apteki i tam zutylizowane – mówi Monika Maziuk, rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Œlšskich we Wrocławiu.

Zastrzeżenia zgłosili sami farmaceuci, którzy na niezgodnoœć zbiórki z prawem zwrócili uwagę również „Rzeczpospolitej".

„Jako przyszli farmaceuci studenci powinni wiedzieć, że akcja narusza art. 96 ust. 5 i 6 prawa farmaceutycznego: produkty lecznicze lub wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegajš zwrotowi" – napisał nam jeden z aptekarzy.

Inicjatywa studentów zdziwiła też Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

– Jestem zaskoczony, że apteka zgodziła się na nielegalnš zbiórkę – mówi Paweł Trzciński, rzecznik GIF. – Przepis mówišcy, że nie można wprowadzać do ponownego obiegu leków, które znajdš się w rękach pacjenta, obowišzuje prawie na całym œwiecie. Szczytna i piękna idea zbiórki leków dla osób, które na nie nie stać, jest sprzeczna z zasadami przechowywania leków. Nie możemy mieć pewnoœci, w jaki sposób były przechowywane, a lek poza kontrolš, przegrzany czy przemrożony, może stać się truciznš – tłumaczy Paweł Trzciński.

Naczelna Izba Aptekarska również podkreœla, że przepis zabraniajšcy wtórnego obrotu nie wynika z chęci blokowania pacjentom dostępu do leków.

– Ludzie starajš się pomóc z dobrego serca i należy to docenić. Jednak lek, który wraca z rynku wtórnego, może być niebezpieczny. Przykładem jest insulina, którš należy trzymać w lodówce. Niewłaœciwie przechowywana, może stracić właœciwoœci i mieć tragiczne skutki dla pacjenta – tłumaczy wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

I przypomina, że apteka może przyjšć leki, tylko gdy pomylono dawkę lub substancja ma wadę fabrycznš.

O problemach z wtórnym obiegiem leków pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" w ubiegłym tygodniu. Organizacje pacjentów i hospicja często odbierajš telefony od rodzin zmarłych pacjentów, które chciałyby przekazać niewykorzystane leki innym chorym. Często chodzi o drogie, trudno dostępne leki onkologiczne lub narkotyczne œrodki przeciwbólowe. Choć ich brakuje, muszš odmawiać przyjęcia. Przypominajš też, że oddajšc leki narkotyczne, narażamy się na zarzuty karne o wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL