Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Szczepionka przeciw pneumokokom mogłaby być lepsza

123RF
Preparat, który wygrał przetarg na refundowane szczepienia dzieci przeciw pneumokokom, nie chroni przed najgroŸniejszymi szczepami bakterii.

Producent 10-walentnej szczepionki przeciw pneumokokom wygrał przetarg na szczepienia u wszystkich polskich noworodków urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jak dowiedziała się „Rz", resort zaoszczędzi w ten sposób 50 mln ze 160 mln zł, które miał przeznaczyć na włšczenie szczepionki do kalendarza szczepień obowišzkowych. Jak wynika z naszych informacji, producent preparatu 13-walentnego („trzynastki") na tyle obniżył jego cenę, że resort zmieœciłby się w zakładanych 160 mln zł.

Tymczasem „dziesištka" nie zabezpiecza przed szczepami 3, 6a i 19, które u polskich dzieci występujš najczęœciej. Jak wynika ze statystyk Krajowego Oœrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Oœrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), to właœnie zakażenia tymi szczepami pneumokoków sš najczęstszš przyczynš zgonów Polaków poniżej drugiego roku życia.

Wybór ministerstwa jest sprzeczny nie tylko z rekomendacjami Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych, ale także zaleceniami Œwiatowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO), rekomendujšcej szczepionkę odpowiadajšcš danym epidemiologicznym. Tymczasem z monitoringu prowadzonego przez KOROUN wynika, że szczepionka 13-walentna pokrywała aż 68,5 proc. serotypów wykrytych w 2014 r. u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych, a 10-walentna – 42 proc. „Trzynastka" pokrywa też w 83,3 proc. serotypy odpowiedzialne za przypadki œmiertelne u polskich dzieci poniżej pištego roku życia w latach 2011–2013 („dziesištka" pokrywała je w 66,7 proc.). Lepiej radziła sobie też z serotypami antybiotykoopornymi.

– Resort wybrał gorszš szczepionkę i poczuł się w jakiœ sposób zwolniony z obietnicy złożonej na poczštku roku. Oczywiœcie lepiej mieć „dziesištkę", niż nie mieć nic, ale jeżeli rzeczywiœcie była możliwoœć tańszego zakupu „trzynastki", to pozostaje tajemnicš poliszynela, dlaczego dokonano takiego wyboru – mówi „Rz" Sabina Szafraniec, prezes Stowarzyszenia Parasol dla Życia i mama Kuby, który przeżył infekcję pneumokokowš w wieku dziewięciu miesięcy.

– NajwyraŸniej zadecydowały względy finansowe, a nie dobro dzieci – uważa dr Aneta Górska-Kot, ordynator oddziału pediatrii stołecznego szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL