Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Pacjenci nie mogš płacić za pranie i ładowanie telefonów

Fotolia.com
Żšdanie dodatkowych opłat przez szpitale to praktyka naruszajšca zbiorowe prawa pacjentów. Jeœli zakład ignoruje zalecenia rzecznika praw pacjenta, może zostać ukarany.

W wyniku orzeczenia Naczelnego Sšdu Administracyjnego Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli musi zapłacić aż 210 tys. zł.

Zastrzeżenia rzecznika praw pacjenta dotyczyły m.in. tego, że personel kazał pacjentom płacić za pranie, strzyżenie, ładowanie telefonów oraz za pršd potrzebny do przygotowania herbaty. W szpitalu nie można było korzystać z pryszniców bez wczeœniejszego poproszenia o zgodę i o otwarcie łazienki.

Rzecznik zwrócił również uwagę na brak indywidualnych programów terapeutycznych. Rehabilitacja nie obejmowała dni wolnych od pracy. Brakowało zajęć z psychologiem. Skupiono się na farmakoterapii, mimo że szpital zatrudniał pięciu psychologów. Ale odpowiedniego personelu i tak brakowało.

Rzecznik zwrócił też uwagę na niewłaœciwie prowadzonš dokumentację medycznš. Brakowało aktualnych opisów stanu pacjenta. Zdarzało się, że luki w dokumentacji lekarz uzupełniał dopiero po kilku latach pobytu pacjenta w szpitalu. Nie było też podpisów pielęgniarek wykonujšcych zlecenia.

Pacjentom brakowało spacerów. Osoba na wózku została wręcz uwięziona na jednym z pięter, bo nie mogła pokonać schodów. Brakowało windy.

Podczas udzielania œwiadczeń zdrowotnych nie używano parawanów. Personel nie stosował też zwrotów grzecznoœciowych, zwracajšc się do pacjentów. A po interwencji rzecznika nie przeprosił za to. Częœć zaleceń po prostu została zignorowana.

Naczelny Sšd Administracyjny potwierdził za Wojewódzkim Sšdem Administracyjnym w Warszawie, że zgodnie z prawem rzecznik ma obowišzek nałożenia kary pieniężnej na szpital, w przypadku niepodjęcia działań okreœlonych w decyzji o uznaniu praktyk za naruszajšce zbiorowe prawa pacjentów. Sšd poparł wszystkie argumenty rzecznika. A w œwietle zebranego materiału dowodowego karę 210 tys. zł uznał za adekwatnš.

NSA zwrócił uwagę na liczbę oraz ciężar gatunkowy naruszonych przez szpital praw pacjenta, które wbrew twierdzeniom podmiotu leczniczego stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Przy ustaleniu kary rzecznik mógł brać pod uwagę przychód szpitala. Wymierzona sankcja finansowa stanowiła zaledwie 2,8 proc. przychodu.

Sygnatura akt: II OSK 1255/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL