Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Działacze opozycji antykomunistycznej bez kolejki u lekarza i w aptece

Fotorzepa, Robert Gardziński
Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych wkrótce zyskajš prawo korzystania ze œwiadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnoœciš.

To efekt nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która wchodzi w życie 31 sierpnia. Zmieniła ona m.in. przepisy ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnoœciš ze œwiadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutyczny udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych œwiadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych). Analogiczne prawa majš już inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni i kombatanci.

- Może się jednak zdarzyć, że w dniu zgłoszenia się pacjenta udzielenie œwiadczenia z różnych powodów nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Pacjentowi wyznaczony zostanie inny termin, przy czym oczekiwanie na wizytę u specjalisty nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ wyjaœnia, że aby skorzystać z przysługujšcych uprawnień trzeba okazać legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w aptece lub podczas rejestrowania się na wizytę do lekarza. Takš legitymację wydaje na wniosek osoby zainteresowanej Urzšd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1386, art. 5).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL