Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

SN ws. śmierci pacjenta po operacji bariatycznej

Fotolia.com
Sšd Najwyższy rozpoznawał sprawę chirurga, który został uniewinniony przez sd dyscyplinarny II instancji po postawieniu błędnej diagnozy po przeprowadzeniu operacji bariatrycznej.

Chirurg odpowiedział przed lekarskim sšdem dyscyplinarnym za podjęcie zabiegu ponownej laparoskopii i doprowadzenie do zgonu pacjenta.

Pacjentem chirurga był 29-letni mężczyzna, który z powodu nadwagi zdecydował się na operację plikacji żołšdka metodš laparoskopowš.

Operację przeprowadzono w lutym 2013 roku.

Kilka dni po operacji pacjent zmarł.

Rodzice zmarłego złożyli skargę do samorzšdu lekarskiego i prokuratora.

Sšd I instancji przy Okręgowej Izbie Lekarskiej uznał winę chirurga, naruszenie przez niego art. 8 zasad etyki zawodu w zwišzku z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Zgodnie z ww. przepisem lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytš starannoœciš, poœwięcajšc im niezbędny czas.

Sšd ukarał chirurga naganš.

Lekarz jednak nie zgodził się z karš i odwołał się od orzeczenia.

Naczelny Sšd Dyscyplinarny podzielił twierdzenia chirurga i uniewinnił lekarza.

Zdaniem sšdu II instancji, sšd I instancji niewłaœciwie ocenił fakty. Powikłania pooperacyjne były bowiem nie do przewidzenia.

Kasację od orzeczenia złożył pełnomocnik matki zmarłego.

Pełnomocnik wskazała, że w niniejszym przypadku lekarz winien odpowiednio zareagować, i podjšć odpowiednie czynnoœci, co jednak nie nastšpiło.

Rzecznik dyscyplinarny natomiast wskazywał, że sprawa nie jest prosta, pacjent był leczony pod kštem ropowicy, a dopiero po œmierci stwierdzono, że nastšpiła u niego perforacja żołšdka.

Sšd Najwyższy uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sšd Najwyższy uznał bowiem, że kasacja była uzasadniona, gdyż twierdzenia sšdu II instancji nie odnosiły się do wszystkich zarzutów, w zwišzku z czym i nie były wystarczajšce.

Na skutek orzeczenia Sšdu Najwyższego, sšd II instancji zobowišzany jest ustalić, czy lekarz mógł przewidzieć takie zapalenie.

Wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r., sygnatura akt SDI 22/17.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL