Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Miliony z NFZ na dodatkowe operacje zaćmy i bioder

fotolia
Blisko 281 mln zł z rezerwy ogólnej trafi do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Najwięcej tam, gdzie kolejki sš najdłuższe i pacjenci najczęœciej operujš się zagranicš.

180 mln zł przeznaczonych zostanie jeszcze w tym kwartale na leczenie zaćmy, operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Ma to zmniejszyć kolejki do najbardziej popularnych zabiegów w Polsce. Zgodnie z danymi Fundacji Watch Health Care, monitorujšcej kolejki do œwiadczeń gwarantowanych, na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego trzeba czekać 27,6, czyli ponad 2 lata i 3 miesišce w przypadku stabilnym i 13,1 miesišca, czyli ponad rok i miesišc, jeœli chodzi o przypadek pilny. Z kolei na operację zaćmy trzeba było czekać 27 miesięcy, czyli 2 lata i 3 miesišce. W uzasadnieniu zarzšdzenia w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej czytamy, że podział œrodków oparto o algorytm ustalony na potrzeby planu finansowego na 2018 r., który uwzględnia koszty leczenia zaćmy zrealizowanego w ramach opieki transgranicznej. To znaczy, że więcej pieniędzy dostały oddziały w tych województwach, których mieszkańcy najczęœciej leczyli zaćmę za granicš, przedstawiajšc potem rachunek NFZ. Zgodnie z zasadami opieki transgranicznej, Fundusz pokrywa koszty tylko do wysokoœci wyceny œwiadczenia przez NFZ. 57,7 mln przeznaczone zostanie na podniesienie drugim półroczu tego roku wyceny punktu rozliczeniowego w psychiatrii i leczeniu uzależnień. 43,1 mln zł zasili pilotaż opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUS.

Ile pieniędzy dostanš dodatkowo wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia

Oddział Wojewódzki NFZ i kwota:

Dolnoœlšski 24,3 mln zł

Kujawsko-pomorski 14,2 mln zł

Lubelski 14,3 mln zł

Lubuski 7,95 mln zł

Łódzki 18,57 mln zł

Małopolski 26,1 mln zł

Mazowiecki 44,2 mln zł

Opolski 7,9 mln zł

Podkarpacki 12,6 mln zł

Pomorski 17,2 mln zł

Œlšski 36,6 mln zł

Œwiętokrzyski 8,5 mln zł

Warmińsko-Mazurski 8,8 mln zł

Wielkopolski 20,9 mln zł

Zachodniopomorski 10,8 mln zł

ródło: Zarzšdzenie prezesa NFZ w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2018 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL